Ludzie już od bardzo dawna byli narażeni na działanie promieniowania pochodzącego ze środowiska naturalnego. Promieniowanie naturalne istnieje już od bardzo dawna na Ziemi i może występować bez wpływu człowieka. Promieniotwórczość to zdolność emitowania przez określone pierwiastki chemiczne promieniowania jądrowa, w wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder tych atomów. Promieniotwórczość to samoistna przemiana jąder atomowych w inne. Za promieniotwórczość odpowiada rozpad beta oraz alfa. Gdy badamy aktywność promieniowania możemy opisać intensywność procesu radioaktywności. Zmiany danego pierwiastka radioaktywnego jest scharakteryzowana przez czas połowicznego rozpadu.

Wszystkie żywe organizmy na Ziemi są zagrożone promieniowaniem jonizującym pod wpływem promieniowania w organizmie ludzkim (tkanka żywa) zachodzą zmiany. Są one uzależnione od rodzaju, natężenia, ale także od dawki energii, rodzaju tkanki, na która działają. Promieniowanie działając na żywe tkanki wywołuje jonizacje atomów oraz zmiany procesów biologicznych zachodzących w komórkach. Czasami te zmiany są bardzo poważne, i jak w przypadku DNA i chromosomów mogą być zauważalne po pewnym okresie po napromieniowaniu. Do chorób, które mogą ujawniać się w późniejszym czasie nalezą:

- choroby nowotworowe skóry;

- białaczka (uszkodzony szpik kostny);

- choroby układu pokarmowego;

- choroby kości;

- zaćma.

Generalnie są to zmiany somatyczne, ale także występują zmiany genetyczne, które są dziedziczone przez następne pokolenia. Promieniowanie jądrowe może być stosowane terapii zwalczającej raka. Źródło promieniowania jądrowego może być na zewnątrz organizmu lub wewnątrz organizmu. Drugie rodzaj źródła jest bardziej szkodliwe. Najbardziej popularną ścieżka dostania się pierwiastków promieniotwórczych do organizmu człowieka jest: układ pokarmowy, oddechowy oraz skóra człowieka. Promieniowanie zewnętrzne nie jest tak groźne jak wewnętrzne. Może być usunięte przez dokładne umycie ciała. Konsekwencje promieniowania w dużym stopniu zależą od dawki promieniowania (czas ekspozycji, rodzaj oraz natężenie promieniowania). Dawki w stosunku do człowieka uzależnione są od aktualnego stanu zdrowia, wieku oraz organu, który uległ napromieniowaniu. Dawka 4 siwertów może spowodować śmierć połowy przypadków napromieniowania.

Ostatnimi czasy zajęto się badaniem skutków działania promieniowania elektromagnetycznego, nieulegającego jonizacji, ale promieniowania o bardzo wysokiej częstotliwości. Wpływ tego promieniowania na życie organizmów nie jest jeszcze dobrze zdanie. Nie kwestionuje się jednak, że powoduje zanieczyszczenie środowiska. Ten typ promieniowania może powstać w skutek urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu (lodówka, pralka, żelazko, telewizor, kuchenka mikrofalowa, radio, komputer), pracy, ale także w wykorzystywanych w badaniach diagnostycznych oraz zabiegach fizykoterapeutycznych oraz w stacjach nadawczych, urządzeniach telekomunikacyjnych, energetycznych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. Niekorzystny wpływ tego typu promieniowania. Ujawnia się: bólami głowy, udarem cieplnym, zmiany biologicznymi (zmiana własności koloidalnych w odpowiednich tkankach), może spowodować także śmierć termiczną.

Bardzo niekorzystne działanie na środowisko naturalne mają wszelkiego rodzaju linie energetyczne, obok których powstają niebezpieczne dla organizmu ludzkie napięcia i prądy. Powstałe z silnego źródła niebezpieczne pole magnetyczne jest w stanie zmienić warunki życia człowieka. Wpływa także niekorzystnie na wiele procesów zachodzących w organizmie człowieka. Zmianie ulegają zadania układu krwionośnego, ale także narządach wzroku oraz słuchu. Dlatego trzeba zachować szczególna ostrożność przy obsłudze sprzętu, który emituje ten rodzaj promieniowania.

Objawami szkodliwego wpływu tego promieniowania jest: pieczenie oczu, częste bóle głowy, łzawienie, sucha skóra, arytmia serca, wypadanie włosów, nadmierna wrażliwość, uszkodzenie błędnika.

Wymienione objawy nazywamy chorobą radiofalową, ewentualnie choroba mikrofalowa.

Skutki biologiczne promieniowania elektromagnetycznego nie mogą być wykryte przy pomocy ludzkich zmysłów. Mogą objawić się po upływie wielu lat, gdyż zaraz po napromieniowaniu nie są odczuwalne. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne wywodzące się ze źródła sztucznego. Poziom tego promieniowania zależy w dużym stopniu od uprzemysłowienia. Określonego terenu, liczby odbiorników, portów morskich, ilości lotnisk, stacji nadawczych oraz od ilości sieci energetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne ma także destrukcyjny wpływ na życie zwierząt oraz roślin. Powoduje zahamowanie wzrostu, liczne zmiany zewnętrzne, a u zwierząt powoduje dysfunkcje w układzie krążenia, układzie nerwowym, ogólne osłabienie, spadek płodności oraz zaburzenie wzrostu.