Dlaczego warto zostać biotechnologiem?

Biotechnologia to jedna z najlepiej rozwijających się obecnie dziedzin nauki. Dużego zainteresowania tą nauką można się upatrywać w szerokim zastosowaniu w działaniach praktycznych zarówno w przemyśle , rolnictwie czy szeroko rozumianym pojęciu biznesu.

Rozwój biotechnologii rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych.. Początkowo powstawały małe zakłady biotechnologiczne, następnie skupiały się one i z czasem powstawały duże koncerny. Do najbardziej znanych i największych należą: Amgen, Gentech, Chiron, Centocor.

Najlepiej rozwijające się gałęzie biotechnologii to biotechnologia medyczna i farmaceutyczna. Prężne rozwijanie się biotechnologii wiąże się także z problemami min. z prawem patentowym, które określa normy dotyczące patentów na dany produkt.

Biotechnologia i jej zastosowanie w naszym życiu (przykłady):

-tworzenie nowych leków ( przy pomocy mechanizmów rekombinacji DNA) ;

-doskonalenie zestawów diagnostycznych, szczepionek;

-tworzenie nowych gatunków roślin bardziej odpornych czy dających lepsze plony;

- produkcja środków do nawożenia gleby;

-produkcja środków ochrony roślin;

-utylizacja i neutralizacja ścieków i odpadów.

-produkcja biopaliw.