Rolnictwo ekologiczne nazywane też rolnictwem biologicznym lub biodynamicznym albo organicznym sprowadza się do takiej uprawy roślin lub hodowli zwierząt, w której nie stosuje się wszelkiego rodzaju środków chemicznych zwiększających plony lub przyspieszających rozwój hodowli. Nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin ani pasz dla zwierząt, otrzymywanych syntetycznie czy też zawierających czynniki przyspieszające wzrost. Stosuje się za to metody naturalne, "wymyślone przez naturę". Przykładowo walka ze szkodnikami upraw w gospodarstwie ekologicznym polega na mechanicznym lub biologicznym usuwaniu szkodnika (np. ręczny zbiór stonki ziemniaczanej lub wprowadzenie do walki naturalnego wroga stonki lub też sadzenie w pobliżu upraw ziemniaka roślin, które odstraszają szkodnika). Zwierzęta hodowlane karmione są produktami naturalnymi, roślinami i zbożami, które również zostały otrzymane w sposób "ekologiczny".

Celem rolnictwa biologicznego jest wspomaganie środowiska naturalnego, a nie jego niszczenie (do czego prowadzi stosowanie sztucznych nawozów lub środków ochrony roślin), postępowanie zgodne z prawami natury, wytwarzanie żywności nie szkodzącej człowiekowi, dbanie o jakość gleby ("dożywianie jej, ale zawsze w sposób naturalny np. obornikiem, kompostem). Rolnictwo ekologiczne nie dopuszcza zanieczyszczania środowiska (gleby, powietrza, wody) ani też wykorzystywania gleby do tego stopnia, aż stanie się ona bezużyteczna. Gleba musi tętnić życiem (być bogata w bakterie glebowe, zwierzęta np. dżdżownice). Gospodarstwa ekologiczne muszą być duże i mieć charakter zamknięty (odizolowane od źródeł zanieczyszczeń). Produkują one żywność wysokiej jakości, nawet kosztem zmniejszenia plonów ( w gospodarstwach tradycyjnych jest odwrotnie: produkuje się żywność z nastawieniem na ilość, a nie na jakość). Z wymienionych wyżej względów oczywiste jest, że żywność ekologiczna jest droższa od tej otrzymywanej w drodze zwykłej uprawy, która zakłada otrzymanie jak największych zysków przy jak najmniejszych nakładach pracy i pieniędzy.