Komórki prokariotyczne są zwykle komórkami mniejszymi niż komórki eukariotyczne. Te ostatnie mogą przyjmować rozmiary od kilku mikrometrów do kilku centymetrów. Prokarionty tworzą komórki bakterii, a do komórek eukariotycznych należą komórki: roślin, grzybów i zwierząt. Ponadto te dwa rodzaje komórek mają zróżnicowaną budowę wewnętrzną.

Struktura

Charakterystyka

Funkcje

Komórka prokariotyczna

Komórka eukariotyczna

Jądro

Duża struktura otoczona podwójną błoną; zawiera jąderko (ziarniste ciałko wewnątrz jądra) oraz chromosomy (złożone z kompletu DNA, białek, chromatyny, widoczne w czasie podziału komórki, jako pałeczkowate struktury)

Jądro stanowi ośrodek kontrolny komórki. Jąderko jest miejscem syntezy rybosomalnego RNA i tworzenia rybosomów. Chromosomy zawierają geny (jednostki informacji dziedzicznej), które decydują o strukturze i funkcjonowaniu komórki)

Brak - jego funkcje pełni nukleoid, złożony z DNA, z jego splątanych nici

Obecne

Mitochon-dria

Struktury otoczone dwiema błonami, wypełnione bezpostaciową substancją zwaną matrix

Miejsce większości reakcji składających się na oddychanie komórkowe, przekształcanie energii pochodzącej z glukozy lub lipidów w energię zawartą w ATP

Brak - ich funkcje pełnią mezosomy, powstające jako uwypuklenia plazmalemmy do środka komórki, otoczone pojedynczą błony

Obecne

Plastydy (np. chloro-plasty)

Struktury o podwójnej błonie, wewnątrz których znajdują się błony tylakoidów, w chloroplastach błony tylakoidów zawierają chlorofil

Chlorofil wychwytuje energię świetlną; powstają cząsteczki ATP i innych związków bogatych w energię, które służą do przekształcania CO2 w glukozę

Brak

Obecne w eukariotycznej komórce roślinnej, nieobecne w zwierzęcej

Centriole

Para pustych cylindrów zlokalizowanych w pobliżu środka komórki; każda centriola składa się z dziewięciu trypletów mikrotubul

Podczas podziału komórki pomiędzy centriolami tworzy się wrzeciono mitotyczne; mogą zapoczątkować i organizować tworzenie się mikrotubul

Brak

W przypadku komórek roślinnych są obecne z wyjątkiem roślin wyższych, w komórce zwierzęcej - obecne

Rzęski

Względnie krótkie wyrostki sterczące z powierzchni komórki i pokryte błoną komórkową; zbudowane z dwóch mikrotubul środkowych i dziewięciu mikrotubul leżących na obwodzie

Narząd ruchu, u niektórych organizmów jednokomórkowych służą do przesuwania substancji po powierzchni niektórych tkanek

Obecne

Obecne, ale bardzo rzadko

Wici

Długie wyrostki utworzone z dwóch środkowych i dziewięciu obwodowych mikrotubul, sterczące z powierzchni komórki, okryte błoną komórkową

Biorą udział w poruszaniu się komórek (np. plemnikowych) i niektórych organizmów jednokomórkowych

Obecne

Obecne, ale rzadko

Błona komórkowa (błona cytoplazmatyczna)

Jest to błona otaczająca żywe komórki

Otacza zawartość komórek, reguluje ruch substancji wnikających do komórki oraz ją opuszczających, pomaga w utrzymywaniu kształtu komórki, bierze udział w komunikowaniu się z innymi komórkami

Obecna

Obecna

Reticulum endoplazmatyczne (siateczka śródplazmatyczna)

System wewnętrznym błon plazmatycznych w cytoplazmie

Miejsce syntezy lipidów błonowych i wielu białek błonowych; źródło wewnątrzkomórkowych pęcherzyków przejściowych

Brak

Obecne

Układ Golgiego

Tworzą go diktiosomy rozmieszczone w cytoplazmie

Modyfikuje białka, "pakuje"

(w pęcherzyki przejściowe) białka przeznaczone do wydzielania na zewnątrz komórki, sortuje inne białka, kierując je do miejsc przeznaczenia

Brak

Obecny

Lizosomy

Drobne pęcherzyki otoczone błoną białkowo - lipidową

Zawierają enzymy rozkładające wchłonięte substancje, wydzieliny i produkty odpadowe

Brak

Obecne

Wakuole

Obszar cytoplazmy otoczony błoną lipidowo - białkową, we wnętrzu którego znajduje się sok wakuolarny

Transportuje i magazynuje substraty, produkty odpadowe i wodę

Brak

Obecna: w przypadku komórek roślinnych zazwyczaj jest to jedna, duża centralnie położona wodniczka, w komórkach zwierzęcych występuje wiele, wodniczek o mniejszych rozmiarach