1)został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty oraz gminy.2) zadania gminy-zaopatrzenie w wode,gaz,energie cieplną,prowadzenie SP i przedszkoli. 3)Budżet gminy to plan dochodów i wydatków ustalony za pomocą ustawy budżetowej. czerpie np:z podatków,Dotacji z budżetu państwa,ze Środków od UE. 4)a)organem wykonawczym jest zarząd województwa. i to na czele zarządu stoi marszałek woje. B)Starosta, siedziba to starostwo powiatowe, C)Wójt-wiejska, Burmistrz-miejsko-wiejska, prezydent-miejska.