Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce x, aby liczba 56862x była podzielna przez 3i przez 4?​

 

Definicja:

Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr dzieli się przez trzy

 

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli dwie ostatnie cyfry  podzielne przez 4

 

56862x

Dwie ostatnie cyfry to 2 i x

 

Za x możemy podstawić: 0,4 lub 8, aby była podzielna przez 4. Ale musimy sprawdzić która będzie pasować aby była podzielna przez 4 i 3:

 

56862 0

5+6+8+6+2+0= 27

27÷3= 9

 

56862 4

5+6+8+6+2+4= 31

31÷3=10,(3)

 

56862 8

5+6+8+6+2+8=35

35÷3=11,(6)

 

Pasuje nam tu jedynie 0

 

Więc liczba jaka trzeba wpisać w miejsce x to 0

 

Pozdrowionka!