Powstanie listopadowe

Przyczyny:

- łamanie konstytucji przez cara

- dążenie do uzyskania własnego, suwerennego państwa

- wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania w Belgii i Grecji)

- brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego (brata cara Aleksandra I) oraz innych urzędników carskich

- plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie

Skutki:- jego uczestników  skazywano na śmierć, więzienie lub zsyłano na Syberię- konfiskowano majątki - szeregowych włączano na 25 lat do armii rosyjskiej- ograniczono autonomię państwa polskiego

-rusyfikacja

Powstanie krakowskie

PRZYCZYNY:-chec odzyskania niepodleglosci,-opracowanie planu trojzaborowego,-zaostrzenie stosunkow miedzy szlachta a chlopami.

SKUTKI:-wcielenie Wolnego miasta Krakow do Austri,-rozpoczecie germanizacji szkol i urzedow.

Wielka Emigracja – ruch emigracyjny polskiej ludności w pierwszej połowie XIX wieku. a bezpośrednią przyczyną był upadek powstania listopadowego w 1831 roku.

Królestwo Kongresowe

1832–1918

ustroj:Królestwo Polskie miało być monarchią konstytucyjną.

Królestwo Kongresowepaństwo utworzone w 1815 r. decyzją kongresu wiedeńskiego z ziem Księstwa Warszawskiego (bez Poznańskiego) jako monarchia połączona unią personalną z Rosją

 CECHY ROMANTYZMU:
  • natura odzwierciedla uczucia bohatera
  • najczęściej ukazywano miłość nieszczęśliwą lub zawiedzioną, gdyż tylko taka miała dla romantyków znaczenie
  • ogromne zainteresowanie kultura ludową, literaci czerpią ze źródeł ludowych, biorą pomysły na dzieła z ludowych opowieści (patrz: A. Mickiewicz "Ballady")
  • dużą rolę odgrywają wątki narodowe, literatura zaangażowana politycznie
  • pisarz, to człowiek wolny, jednostka wybitna, stojąca ponad społeczeństwem
  • Adam Mickiewicz(ballady)
  • Juliusz Słowacki(balladyna)
  • A.fredro(Damy i huzary)
  • Cyprian Kamil Norwid(bema pamieci zalobny rapsod)