Temat: Jak napisać streszczenie?

1.Pytania ułatwiające napisanie streszczenia:

 • co streszczamy?(artykuł, recenzja, wywiad itd.)
 • o czym jest tekst? (temat tekstu, przedmiot rozważań)
 • co zostało powiedzone w tekście? (co dowiadujemy się o temacie/przedmiocie rozważań?
 • na czym oparte są przedstawione poglądy?(na co autor się powołuje. np. badania, wyniki ankiety, cytaty itp.)
 • jaki jest wniosek rozważań?
STRESZCZENIE KROK PO KROKU
 1. kilkakrotnie przeczytaj tekst, który chcesz streszczać
 2. rozpoznaj gatunek tekstu
 3. ustal temat tekstu:
  • podkreśl najczęściej powtarzające się wyrazy (synonimy też). Są to słowa kluczowe
  • tytuł może zawierać temat lub podpowiadać główną myśl rozważań
  • we wstępie lub zakończeniu poszukaj stwierdzenia lub tezy
 4. przeanalizuj środkowe akapity tekstu. Zawierają one odpowiedzi na pytania lub potwierdzenie tezy
 5. pomiń dygresje, czyli mniej ważne informacje
 6. zadbaj o spójność tekstu:
  • mowę niezależną zastąp mową zależną
  • wyogólnij wypowiedzi (podczas słuchania → słuchając)
  • posługuj się znajomością tekstu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec notatki

Notatka została zrobiona na podstawie tematu: "Jak napisać streszczenie?" w podręczniku "Nowe słowa na start 7"/Nowa Era