1. retor – najwyższy nauczyciel w monarchii rzymskiej
 2. ojciec – pater familias matka - matrona
 3. 33. Iren - chłopiec w starożytnej Sparcie, wybierany spośród wszystkich przygotowujących się do służby wojskowej, charakteryzujący się odwagą, męstwem, odpowiednią posturą ciała, stojący na czele grupy i pozostający na swoim stanowisku do końca, sprawujący piecze nad młodszymi.
 4. Przedstaw jeden stan – duchowieństwo - W średniowieczu duchowieństwo miało największy bezpośredni wpływ na ludność, a pośredni poprzez papieżai biskupówna króla.  Było jedyną w średniowieczu społeczną, wykształconą klasą. W klasztorach układano i przepisywano księgi, gromadzono biblioteki. 
 5. Komeński i Frycz Modrzewski – tytuł dzieła,język dzieła KOMEŃSKI - największe dzieła: Orbis Pictus ( Świat obracał - opis historii świata, od powstania ), Wielka Dydaktyka, Drzwi języków otworzone ( podręcznik używania łaciny ), Infomatorium szkoły macierzystej ( wychowanie dziecka małego, postępowanie matki ). FRYCZ MODRZEWSKI – pkt. 5 " takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży wychowanie -przyszłość polski to sprawa ludzi młodych"- w Księdze " o szkole" wypowiedział się na temat wychowania, szkoły i godności stanu nauczycielskiego Z tych zaś trzech rzeczy pierwsza tyczy się rządzenia obywatelskim stowarzyszeniem się ludzi, bronienia go i zachowania w porządku; druga- czystej i nieskalanej czci Boga nieśmiertelnego; trzecia- słusznego wychowania i wykształcenia młodzieży" ( z księgi o obyczajach)
 6. Magister scholarum - zwierzchnik i kierownik szkół katedralnych w średniowieczu. Także scholastyk. Często przełożony szkoły kolegiackiej lub katedralnej. Scholastykiem nazywano każdego kto poddawał się naukom (też ucznia). Później wyłącznie przełożonych szkół katedralnych i kolegialnych. Tytuł magister to najprawdopodobniej stopień naukowy
 7. 37. tytuł i o czym jest książka z przypisów Kluk Krzysztof – Botanika dla szkół narodowych
 8. Geroncioglądali każde nowo narodzone dziecko, o ile było silne i dobrze zbudowane, rodzice mieli obowiązek je żywić i wychować.
 9.  Kalokagatia - greckiepojęcie oznaczające połączenie dobraz pięknem. Było ono odzwierciedleniem szlachetnego i etycznego postępowania.

40.. Pedagog - zaufanego niewolnika tzw. pedagoga (pais- chłopiec, ago- prowadź). Pedagog odprowadzał i przyprowadzał chłopca do szkoły (nauka indywidualna), pilnował go, opiekował się nim, był z nim cały czas. miał pozwolenie korzystania z rózgi.

 1. armarius - bibliotekarz klasztorny - pełnił także obowiązki uczenia śpiewu.
 2. 42. Gimnazjarcha – kierował gimnazjonem
 3. 43. Pedotriba – prowadził zajęcia z walk i ćwiczenia fizyczne w gimnazjonach
 4. 44. Metojkowie – cudzoziemcy, wolni, ale bez praw politycznych
 5. 45. Beani – studenci na uniwersytetach, nowo przyjęci, podlegali otrzęsinom
 6. 46. Periojkowie – kupcy, rzemieślnicy, rolnicy, wolni, ale pozbawieni praw politycznych
 7. 47. Heloci – niewolnicy, pozbawieni wszelkich praw, uprawiali ziemię
 8. Sawantki – wykształcone kobiety, rzymianki, dusze towarzystwa 49. Efebia – 2 letnia szkoła wojskowa w Atenach 50. Sofiści – wędrowni nauczyciele w Atenach, „nauczyciele mądrości”