grupa b

1 PPSS

2 KANADA-1

imigracyjne i wielokulturowe

NIGERIA-2

3 b2

4dzietności

wysokim

bliskie

5

obszar na kuli ziemskiej trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka i niewykorzystywany gospodarczo

6

tybet duza wysok małą

islandia żyzna gleba małą

nizina gangesu niska temp i niedobór swiatłą

belgia wysoki poziom rozwoju gosp

7 D

8 emigrantka stała

ekonomicznych emigracyjnych

9 pozytywne d a

neg b c

10a2 b1

11 ad   bc

12 PFFP

13 1B

3A 2C

GRUPA A

1

SPPS

2

BELGIA 2

CZAD 1

3 B2

4 MAŁZENSKA

NISKIM

POWYZEJ

5obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i

wykorzystywane gospodarczo przez człowieka.

7 b

8 imigrantsmi czasowa

ekonomicznych reemigrantami

9poz da neg bc

10 a2 b2

11  bc ad

12 PFPF

13 2b 3a 1c