prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków w przewodniku{rodzaje:prąd stały.zmienny}, napięcie-różnica potencjału między dwoma punktami obwodu elektrycznego. Liczbowo jest równe ilorazowi pracy jaką wykonano przy przesuwaniu ładunku elektrycznego z jednego punktu do drugiego i wartośći tego ładunku{jed.1 wolt V} ma wartość 1V jeżeli podczas przesunięcia ładunku o wartośći 1C została wykonana praca o wartości 1J{wzór; U=W:q(woltomierz równolegle), natężenie-wielkość fiz. która określa jak duży ładunek elektryczny przepłynął przez przewodnik w określonym czasie.(1A) ma wartość 1A jeżeli w ciągu 1s przez dany przewodnik przepłynie ładunek o wartośći 1C,(I=q:t)(amperomierz szeregowo), Prawo Ohma-w danym obwodzie elekt. opór ma stałą wartość którą określamy jako stosunek napięcia panującego w tym obwodzie do natężenia prądu płynącego przez ten obwód(R=U:I)(1om)Op ma wartość 1om jeżeli pod napięciem 1V w danym obwodzie elektrycznym przepływa prąd o natężeniu 1A. Jedn. mocy-1wat(1W),a pracy (1J)