1.Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wklęsłe. a) Jaki obraz otrzymamy za pomocą zwierciadla sferycznego wklęsłego jeżeli przedmiot położony jest od zwierciadła w odległości większej niż jego promień krzywizny?-Otrzymamy obraz rzeczywisty,odwrócony,pomniejszony., b)Jaki obraz otrzymamy za pomocą zwierciadła sferycznego wklęsłego jeżeli przedmiot polożony jest w odległości równej promieniowi krzywizny zwierciadła?-Otrzymamy obraz rzeczywisty,odwrócony,tej samej wielkości co przedmiot. c) Jaki obraz otrzymamy za pomocą zwierciadła sferycznego wklęsłego jeżeli przedmiot położony jest w odległości mniejszej niż ogniskowa?- Otrzymamy obraz rzeczywisty,odwrócony,powiększony. d)Jeżeli przedmiot znajduje sie w ognisku głownym zwierciadła to nie powstaje żaden obraz. e)Jaki obraz powstaje jeżeli przedmiot położony będzie w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadła?-Otrzymamy obraz pozorny ,prosty,powiększony. 2. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach sferycznych wypukłych powstają obrazy pozorne, proste, pomniejszone, niezależnie od tego w jakiej odległości jest przedmiot od zwierciadła.