Ciśnienie p=Fn/S

Ciś. Hydro. ph= d•g•h

Fw=d•g•V

Pred. śr. prostlin. vśr= sctc

Droga przyśpiesz. s=1/2•a•Δt2

Przyspieszenie a=Δv/Δt

Predk w przyspiesz. v=vp+a•Δt

przyspieszenie II New a=F/m

Wysokosc w spadku h=1/2•g•Δt2

Pred. kon. spadku v=g•Δt

Moc P=W/t

Energia potencj. Ep=m•g•h

Energia kinet. Ek=1/2•m•v2

Zamiana. Ener. Wew. ΔEw=W+Q

Ciepło Q=m•Cw•Δt

Ciepło top/par Ct/Cp=Q/m

Nap Elektryczne. U=W/q

Natęzenie I=q/t

Opór R=U/I

Opór przewodnika R=ζ•l/S

Praca prądu W=U•l•t

Moc prądu P=U•I

Długość fali λ=v•t

Okres drgań T=t/n

Częstotliwość drgan f=n/t