Biofiltry służa do oczyszczania powietrza z toksycznych substancji, emitowanych między innymi  przez zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków i fermy hodowlane. Biofiltr składa się z warsztwy materiału porowatego zasiedlanego przez mikroorganizmy.