W teście znalazły się pytania dotyczące aktualnych lektur i tych, które już nie są na listach obowiązujących ósmoklasistów i maturzystów. Dlatego QUIZ Pamiętasz lektury z czasów szkolnych? Uzupełnij brakujące słowo, polecamy każdemu, kto czytał w szkole książki albo przynajmniej streszczenia.  


Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski – rozwiązania zadań z podręcznika

Język polski – odpowiedzi do zadań z podręcznika

Język polski – wyjaśnienia do zadań z podręcznika