Celem programu „Poznaj Polskę” było „wzbogacenie i urozmaicenie procesu dydaktycznego”.  Na dofinansowanie wycieczek szkolnych, w ramach Polskiego Ładu, Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 15 milionów złotych. Lista MEiN obejmuje 550 wycieczek, które mają być dofinansowane. „Wsparcie będzie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki” – czytamy na gov.pl. W zależności od ilości dni wycieczki, resort miał zwrócić od 5 do 15 tysięcy złotych. Powstała również lista punktów edukacyjnych, których dotyczy dofinansowanie.

Pieniądze się skończyły

Dziesięć dni po tym, jak ruszył nabór wniosków, na stronie ministerstwa pojawił się komunikat, że „Minister Edukacji i Nauki informuje o zakończeniu przyjmowania wniosków w 2021 r. z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia”. W niedzielę, 19 września, minister Czarnek poinformował, że dokłada kolejne 10 milionów złotych do programu „Poznaj Polskę”. 

15 milionów to za mało

Ministerstwo zapewniało, że z dofinansowania może skorzystać każdy uczeń. We wrześniu naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęło 4,6 miliona uczniów. Gdyby wszyscy uczęszczający do szkół skorzystali z programu „Poznaj Polskę”, dofinansowanie wynosiłoby około 3 złote na osobę. Z programu korzystają głównie małe miejscowości. Warszawskie placówki nie zdążyły złożyć wniosków, nim skończyły się pieniądze. „Nikt nie jedzie, żadna szkoła” – mówią urzędnicy w dzielnicach na łamach Gazety Wyborczej.

Nauczyciele oburzeni

Nauczyciele nie są zadowoleni z programu. Ze szkoły można złożyć tylko trzy wnioski, dwa z klas 1-3 i jeden z klas 4-8. Pedagodzy zastanawiają się, jakie wobec tego kryterium mają stosować w doborze klas, które będą z tych dofinansowań korzystać. Tempo składania wniosków było błyskawiczne – kto pierwszy, ten lepszy. „W sumie dotyczy to dzisiaj blisko 100 tys. uczniów, którzy w ramach 15 mln zł już się udają i będą się udawali na wycieczki do punktów edukacyjnych” – mówił minister Czarnek w TVP INFO. „A gdzie pozostałe 4,5 miliona uczniów?” – pytają nauczyciele.

Dominika Knap