Zgodnie z harmonogramem, dostępnym na stronie cke.gov.pl, w pierwszym tygodniu próbnych egzaminów tegoroczni maturzyści zmierzą się z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim na poziomie podstawowym. W drugim tygodniu próbnych matur uczniowie od godziny 9:00 każdego dnia będą pisać egzamin na poziomie rozszerzonym, kolejno z języka angielskiego, polskiego, matematyki, biologii i chemii. Ostatni tydzień zmagań, które mają sprawdzić wiedzę tegorocznych maturzystów, to egzaminy z historii i geografii na poziomie rozszerzonym. Ósmoklasiści rozpoczną sprawdzanie swojej wiedzy 17 marca testem z języka polskiego, 18 marca napiszą test z matematyki, a 19 marca test z wybranego, nowożytnego języka obcego.

Tak jak w poprzednim roku, przystępujący do egzaminów będą mogli zdjąć maseczki dopiero po zajęciu wyznaczonych miejsc. Będzie również obowiązywał dystans społeczny.

Jakie zmiany planowane w egzaminach w 2021 roku?

Zakres wiedzy na maturze i egzaminie ósmoklasisty ma być ograniczony o 20 do 30 procent. Żeby zaliczyć egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, nie będzie trzeba tak dobrze znać wymagań dotyczących funkcji i graniastosłupów – MEN zdecydował się na ograniczenie tego obszaru wiedzy. Nie będzie zagadnień dotyczących brył obrotowych. Uczniowie nie muszą też zdawać obowiązkowego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, co było normą w poprzednich latach.

Arkusze i wyniki z poprzedniego roku znajdziesz na Bryku:

Egzamin ósmoklasisty 2020 - arkusze i odpowiedzi

Matura 2020 - arkusze i odpowiedzi

Przygotuj się do egzaminów z aplikacją Omnibus

Ucz się z aplikacją Omnibus
Pobierz apkę ;)