Internet jest globalną siecią komunikacyjną, opierającą swe działanie na właśnie komunikacyjnym protokole TCP/IP. Całościowo patrząc, jest to największa sieć komputerowa świata, która jest złożona z wielu mniejszych sieci i pojedynczych pecetów. Internet nie jest ograniczony administracyjnymi podziałami na państwa, toteż zapewnia połączenie pomiędzy wszystkimi kontynentami, dając prawie całkowitą swobodę w wymianie usług, danych czy ciągle powiększającego się zasobu informacji.

Internet jednak nie jest jednoznacznym pojęciem dla wszystkich jego użytkowników. Wszystko opiera się o preferencje osób sięgających do Internetu, i od ich potrzeb. Jest olbrzymia grupa ludzi, dla których Internet jest wirtualnym rynkiem miejskim, na którym odbywają się spotkania, rozmowy (ale w znacznie większym wydaniu - globalnym). Inni korzystają z Internetu, aby przesłać list elektronicznie, jako e - mail, lub też czerpią z zbiorów bogatych i dostępnych dla wszystkich zasobów informacji. Za pomocą Internetu, naukowcy są w stanie wymieniać się doświadczeniami czy pomysłami, i może się to odbywać tak, jakby pracowali w tym samym budynku, tylko w różnych pokojach. W końcu, jest także miejscem promocji i sprzedaży towarów i usług. Wymienione możliwości, to zaledwie wierzchołek góry lodowej i nie odzwierciedla w pełni całego bogactwa i zasobów Internetu.

Jak można zaobserwować, i to prawie z dnia na dzień, Internet szybko się rozwija. Rośnie też rzesza użytkowników, którzy najczęściej posiadają stałe łącze. Ten dynamiczny wzrost, nie omija także i Polski. W ostatnich latach, liczba internautów znacznie wzrosła, a optymistyczne prognozy przewidują, że ich liczba będzie co rok się podwajać.

Wszystko ma jednak swoje źródło. Dzisiaj, rzeczą oczywistą są usługi internetowe, udostępniające informacje, czy miejsca na serwerach przeznaczone do komercyjnego (i nie tylko) wykorzystania.

Atrakcyjność tychże usług, można wzbogacić, stosując nowe formy usług informacyjnych o charakterze graficznym, multimedialnym, czy interakcyjnym.

Marketing i Internet

Wraz z pojawieniem się Internetu, zaczął się zmieniać sposób spędzania wolnego czasu, światowy biznes i związane z nim relacje i oczekiwania w kontaktach miedzy firmami. Zmiana oblicza handlu, wywołuje także zmianę stosunków między sprzedającymi i kupującymi (przy czym klient znajduje się w znacznie lepszej pozycji niż dotychczas).

Tutaj zaczyna się strefa wpływów i możliwości działania "marketingu interakcyjnego" - narzędzia, mogącego zachęcić a nawet przekonać klienta, do nawiązania kontaktu ze sprzedawcą. Informacja o produktach czy usługach, pochłania wiele zasobów i zmusza do wielu działań na gruncie marketingu interakcyjnego ale w istocie to szybkość dostępu do tych danych przyciąga użytkownika. Udogodnieniem jakie niesie ze sobą taka forma powiadomienia, to przede wszystkim obniżenie kosztów związanych z prezentacją lub dostarczeniem informacji w zestawieniu z metodami klasycznymi, których przygotowanie i emisja zabiera dużo więcej czasu i pochłania znaczne koszty. Te namacalne wręcz ułatwienia sprawiają, że marketing interakcyjny, jak dotąd jest skoncentrowany niemalże całkowicie na przekazywaniu informacji.

Wiele firm dopatruje się w takiej prezentacji swoich towarów, potencjalnego narzędzia do rychłego powiększenia dochodów. Dla celów reklamy, sprzedający może przygotować reklamę, która celniej trafi do zamierzonego odbiorcy.

Wszystko zmierza do tego, że zaczynając od takich działań, Internet stanie się coraz powszechniej stosowanym rynkiem prezentacji informacji, a co za tym idzie - marketingu. Fundamentalna korzyść, jaką niechybnie odniosą klienci, to wygodny sposób pozyskiwania informacji o produktach, niezależnie od czasu i co najważniejsze miejsca. Z drugiej strony, dla producentów, otwiera się szeroki, bo globalny rynek potencjalnego zbytu, nowe narzędzia marketingowe i co najważniejsze, tanie i pewne medium dla marketingu i dystrybucji towarów czy usług.

Reklama.

Internet jest dogodnym, a przy tym stosunkowo tanim miejscem, aby się ogłosić czy reklamować. Poniżej zostaną przedstawione najczęściej spotykane formy takiej działalności.

  1. Witryny WWW - opis struktury i profilu firmy. Będąc posiadaczem adresu czy domeny, mamy spore możliwości zaprezentowania swojej działalności i oferty. Gdy zajmujemy się czymś złożonym, lub nasza działalność obejmuje wiele różnych dziedzin, możemy na naszej stronie umieścić linki do innych podstron, które wyjaśnią zasadę naszej działalności i przybliżą oferowane usługi. Po wpisaniu adresu, odwiedzający nasza stronę, ujrzy główną jej część, na której powinny być zawarte informacje niezbędne do rozpoznania (przynajmniej ogólnego) profilu działalności firmy. Strona główna, winna także w jasny sposób kierować użytkownika do reszty podstron, aby mógł dokładnie poznać naszą ofertę. Dobrze rozwiązana witryna, powinna zawierać: historię działalności instytucji, budowę jej struktur organizacyjnych, plany przyszłych działań. Na stronie nie może także zabraknąć ogólnego omówienia produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz w jaki sposób można prowadzić interaktywną wymianę informacji z firmą. Dorbym pomysłem na zwiększenie atrakcyjności jest umieszczenie zdjęć, rysunków, sekwencji filmowych lub dźwiękowych czy inny podobnych rzeczy wiążących się z działalnością firmy.
  2. Serwisy informacyjne - są to specjalistyczne często witryny, które są podzielone na grupy tematyczne, a tematyka jest bardzo obszerna. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż czytelnicy mogą w łatwy sposób odnaleźć interesujące ich informacje. Serwisy są w większości sponsorowane, gdyż jego utworzenie, a potem utrzymanie, kosztuje i to nie mało - a to, mogłoby spowodować zanik takiej działalności. Taka metoda prezentacji informacji może się okazać bardzo sukcesywna, zwłaszcza gdy mamy dobrze rozplanowaną i spójną zawartość serwisu i współgrające reklamy.
  3. Listy wysyłkowe (technika SPAM) - często spotykana, tak zwana niechciana reklama. Będąc posiadaczami konta mailowego, lub uczestnikami grup dyskusyjnych, możemy również stać się adresatami reklam, które zostają do nas wysyłane, w imieniu firm, od administratora serwera, bądź grupy dyskusyjnej. Takie wiadomości dostajemy na naszą skrzynkę mailową, i mimowolnie odczytujemy przesłane do nas informacje. Z perspektywy technicznej, jest to bardzo proste do osiągnięcia. Jednak takie praktyki spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem mimowolnych odbiorców. I chociaż z jednej strony rozsyłanie wiadomości reklamowych jest prostą szybką metodą dotarcia do dużego grona odbiorców, to jednak efekt takiej działalności może przynieść przeciwne do zamierzonych wyniki.
  4. Reklama na stronach WWW - czyli umieszczanie na innych stronach różnorodnych elementów, które skupiają uwagę osoby odwiedzającej stronę. Oto kilka przykładowych technik.

Baner reklamowy - element graficzny o różnych wymiarach, najczęściej około 468x60 pikseli, który jest z reguły podlinkowany do serwera ogłoszeniodawcy. ,,Kliknięcie" na baner, powoduje uruchomienie prezentacji reklamowej lub otwarcie konkretnej strony. Najczęściej jest to strona bądź też witryna ogłoszeniodawcy. Głównym zadaniem banera jest skierowanie uwagi użytkownika tak, by kliknęciem w element, odwiedził stronę ogłoszeniodawcy. Banery reklamowe zagościły na stronach internetowych w 1994 roku. Dziś są powszechnie stosowane w chyba wszystkich serwisach na całym świecie. Portale i duże serwisy oferują także banery rozwijane, które "powiększają się" po najechaniu na niego kursorem przez użytkownika. Z wielkości podstawowej zmienia się on na reklamę o znacznie większej powierzchni. Po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "kurczy się" do swoich podstawowych wymiarów.

Skyscraper - graficzny element umieszczany na górze strony w prawej kolumny. Otwarcie strony kliknięciem w reklamę, otwiera okno z zawartością reklamowanego serwisu. Wszystkie działania, a więc ilość kontaktów użytkownika z reklamą jak i również liczba kliknięć jest zliczana w statystykach. Takie statystyki dostępne są "on line" przez całą na dobę, a służą ocenie skuteczności reklamy i popularności danego serwisu.

Boks reklamowy to obszar znajdujący się w prawej lub lewej części strony. Zawiera najczęściej tekst, odnośniki czy też graficzne elementy, które przyciągają uwagę, podczas czytania właściwej treści na odwiedzanej stronie. Przejście do reklamowanego serwisu, następuje gdy zostanie wywołany taki element, za pomocą kliknięcia.

Billboard reklamowy to graficzna reklama, która zwraca uwagę użytkownika, wykorzystując przyzwyczajenia, gdyż zazwyczaj na początku patrzy się w górną środkową część strony. Wywołanie reklamowanej strony następuje po kliknięciu w billboard.

Scroller - częsty sposób reklamy. Na dole okna przeglądarki umieszczany jest pasek, który zawierać może tekst, grafikę, animację czy też multimedia. Wszystkie elementy, pomimo, iż się przewijają nie powodują zmiany swego miejsca na stronie, a jedynie zmianę zawartości.

Pop-under - czyli wyskakujące okienko zawierające graficzną lub graficzno tekstową zawartość reklamową. Element zawsze otwiera się w osobnym oknie przeglądarki internetowej, gdy użytkownik odwiedzi stronę zawierającą takie elenanty. Przeniesienie do reklamowanej strony, nie następuje samoczynnie. Wymagane jest działanie użytkownika, polegające na kliknięciu w link umieszczony na stronie, lub po prostu w dowolne miejsce takiego okna.

Brandmark to spotykany coraz częściej graficzny element reklamowy. Przybierać może dowolne kształty i nie jest ograniczony standardowym oknem przeglądarki. Jest to bardzo nowatorskie rozwiązanie, i bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność, gdyż ładuje się razem z odwiedzaną stroną i wymusza koncentrację, chociażby na moment. Element taki, musi zostać zaopatrzony w przycisk służący do jego zamknięcia, lub też samoczynnie zniknąć, np. po określonym, ale nie długim czasie.

Toplayer to animacja w formacie Flash. Zawiera ruchome elementy graficzne oraz efekty dźwiękowe w dowolnych konfiguracjach. Parametry takich animacji (czas emisji reklamy, częstotliwość wyświetleń dla pojedynczego użytkownika), zostają ustalone podczas projektowania, i są zgodne z aktualnymi potrzebami ogłoszeniodawcy.

Mediabreak to krótka bo kilkusekundowa, pełnoekranowa animacja w formacie Flash, wykorzystująca także efekty dźwiękowe. Reklama zostaje uruchomiona zaraz po załadowaniu się strony z którą jest powiązana, albo jeszcze przed jej wyświetleniem. Ma przez chwilę wymusić skupienie uwagi na reklamowanych produkcie czy usłudze.

Logo w tle - podkład graficzny na stronie danej firmy, które złożone jest z loga, lub nazwy firmy.

Dziesięć powodów dlaczego warto znaleźć się w Internecie.

1. Marketing w Internecie - nieodzowna część promocji firmy. Ulokowanie potencjału firmy na stronach internetowych, może rozwinąć, przyśpieszyć lub wzmocnić kampanię reklamową firmy. Mniej więcej od 1997 roku, nastąpił zwrot w myśleniu o Internecie, i upatruje się w nim grunt do dogodnych działań marketingowych.

2. Stworzenie nowoczesnego wizerunku firmy. Stosowanie w działaniach promocyjnych nowoczesnej technologii, jaką jest Internet, dajemy podstawy, do wnioskowania, że nasza firma jest otwarta na współczesność, elastyczna i dynamicznie rozwijająca się.

3. Przyciągnięcie uwagi innych mediów.

Internet jest obecnie bardzo znaczącym (jeśli nie pierwszym) źródłem informacji. Odpowiednia prezentacja, jest w stanie nie tylko zaprezentować firmę, lecz może zostać dostrzeżona przez inne media (prasa, telewizja).

4. Ogromny i rozwijający się rynek. Użytkownicy Internetu, stanowią dosyć łatwą, a przy tym wartościową grupę przyszłych, potencjalnych klientów. To sprawia, że elektroniczna forma przekazu, jest trafnym rozwiązaniem promującym naszą działalność. Gdy jeszcze dodamy do tego globalny zasięg Internetu i nieograniczone możliwości, to mamy szansę na osiągnięcie namacalnych korzyści.

5. Ciągły kontakt z klientami. Istniejąc w sieci, pod jakąkolwiek postacią, możemy tak rozwiązać naszą stronę, aby wymusić na odwiedzającym kontrreakcję. Skorzystanie z możliwości jaką daje Internet, a mianowicie łączność dwukierunkowa, możemy nie tylko dowiedzieć się czy nasza działalność spotyka się z zainteresowaniem, ale również otrzymać sugestie od odbiorców, co do wyglądu, treści czy też oferty firmy. Jednocześnie, przy zastosowaniu odpowiednich metod, możemy zostać rozreklamowani, czy choćby poleceni innym użytkownikom sieci, i to wszystko za darmo.

6. Najszybciej rozwijające się medium. Wiele wskazuje na to, że Internet i jego zasoby, staną się niebawem równie powszechnym medium jakim dziś jest telewizja. Należy więc upatrywać przesunięcie większości działań z tradycyjnych mediów na dynamiczne i bardzo elastyczne jakim jest Internet.

7. Zamówienia on-line. Najszybsza droga komunikacji i składania ofert czy też wymiany towarów niematerialnych (informacje, elektroniczne przelewy pieniędzy). Nic nie daje porównywalnych możliwości i pewności w handlu co Internet.

8. Zawsze aktualne informacje. Zawsze aktualne informacje o usługach cenach i wydarzeniach. Nie potrzeba wydawać broszur informacyjnych przy okazji każdej znaczącej zmiany. Wystarczy uaktualnić te dane na stronie czy serwisie.

9. Wpływ multimediów. Można stosować środki, które znacznie mocniej przykuwają uwagę odbiorcy niż zwykły tekst. Zawsze bardziej w pamięci utkwią krótkie animacje, czy dźwięki jednoznacznie identyfikujące naszą firmę.

10. Niskie koszty. Po prostu taniej się nie da, świadczą o tym wszystkie wyżej wymienione czynniki.