Io non posso descrivere bene il campo scientifico. Perche? Perche mi piace viaggiare con I miei amici, ma questo tempo non mi piace lasciare Cracovia, allora non sono obiettiva.

Noi eramo a Zakopane durante terzio e sette febbraio. Non faciava bel tempo e la classe si annoiava durante il campo. Ogni giorno avevano quattre lezioni: due ore di storia e due ore del latino. Qualche persone sciavano ma io non, allora io restero nel albergo e parlavo con le mie amiche o leggero i libri. In generale il campo non era molto interessante, ma tutta la classe si riposava e non studiava molto.

Obóz naukowy

Nie mogę dobrze opisac obozu naukowego. Dlaczego? Dlatego, że lubię podróżowac z moimi przyjaciółmi, ale o tej porze roku nie lubię wyjeżdżac z Krakowa, dlatego nie jestem obiektywna.

Byliśmy w Zakopanem od trzeciego do siódmego lutego. Pogoda była brzydka i klasa nudziła się podczas obozu. Każdego dnia mieliśmy cztery lekcje: dwie godziny historii i dwie godziny łaciny. Kilka osób jeździło na nartach, ale ja nie, więc zostawałam w hotelu i rozmawiałam z przyjaciółkami albo czytałam książki. Ogólnie rzecz biorąc, obóz nie był bardzo interesujący, ale cała klasa wypoczęła i nie uczyła się wiele.