basso - niski

alto - wysoki

vicino - bliski

lontano - daleki

magro - szczupły

grasso - gruby, tłusty

largo - szeroki

stretto - wąski

corto - krótki (w przestrzeni)

breve - krótki (w czasie)

lungo - długi

leggero - lekki

pesante - ciężki

umido - wilgotny

secco - suchy

intelligente - inteligentny

stupido - głupi

chiaro - jasny

scuro - ciemny

amaro - gorzki

dulce - słodki

cortese - grzeczny (uprzejmy)

scortese - nieuprzejmy, niemiły

avaro - skąpy

generoso - hojny

morbido - miękki

duro - twardy

tranquillo - spokojny

calmo - spokojny

nervoso - nerwowy

noioso - nudny

interessante - interesujący

sano - zdrowy

malato - chory

antico - dawny

moderno - nowoczesny

profondo - głęboki

basso - płytki

forte - mocny, silny

debole - słaby

veloce - szybki

rapido - szybki

lento - wolny

ubriaco - pijany

sobrio - trzeźwy

allegro - wesoły

divertente - wesoły, rozrywkowy

triste - smutny

giusto - właściwy, prawidłowy

sbagliato - błędny, niewłaściwy

vero - prawdziwy

falso - fałszywy

fertile - żyzny, płodny

sterile - jałowy, bezpłodny

pulito - czysty

sporco - brudny

timido - nieśmiały

corraggioso - odważny

necessario - konieczny

inutile - bezużyteczny

strano - dziwny

voto - pusty

pieno - pełny

deserto - pustynny

affollatto - zalesiony

vestito - ubrany

svestito - rozebrany

nudo - nagi, goły

pacifico - pokojowy

bellico - agresywny

profumato - pachnący

puzzolente - śmierdzący

carino - przystojny

bello - piękny

brutto - brzydki