1. Rodzajnik określony - der bestimmte Artikel

M. -  rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny męski

F. - rodzaj żeński

N. - rodzaj nijaki

Pl. - liczba mnoga

Nom. - mianownik

Gen. - dopełniacz

Dat. - celownik

Akk. - biernik

M. F. N. Pl.

Nom. Wer? Was? kto? Co? Der Die Das Die

Gen. Wessen? czyj? Des Der Des Der

Dat. Wem? Komu? Czemu?? Dem Der Dem Den

Akk. Wen? Was? kogo? Co? Den Die Das Die

2. Rodzajnik nieokreślony - der unbestimmte Artikel

M. F. N. Pl.

Nom. Ein Eine Ein -

Gen. Eines Einer Eines -

Dat. Einem Einer Einem -

Akk. Einen Eine Ein -

3. Zaimki - Pronomen

Singular (l.poj.) Plural (l.mn.)

Nom. Ich Du Er Sie Es Wir Ihr Sie Sie

Gen. Mein Dein Sein Ihr Sein Unser Euer Ihr Ihr

Dat. Mir Dir Ihm Ihr Ihm Uns Euch ihnen Ihnen

Akk. Mich Dich Ihn Sie Es Uns Euch sie Sie

4. Przymiotnik z rodzajnikiem określonym

M F N Pl

Nom. -e -e -e -en

Gen. -en -en -en -en

Dat. -en -en -en -en

Akk. -en -e -e -en

5. Przymiotnik z rodzajnikiem nieokreślonym:

M F N Pl

Nom. -er -e -es -e

Gen. -en -en -en -er

Dat. -en -en -en -en

Akk. -en -e -es -e

6. Przymiotnik bez rodzajnika:

M F N Pl

Nom. -er -e -es -e

Gen. -en -er -en -er

Dat. -em -er -em -en

Akk -en -e -es -e