Używanie czasownika 'lassen' sprawia Polakom uczącym się języka niemieckiego sporo kłopotów. Powodem jest wielorakie znaczenie tego czasownika oraz dopełnienie w bierniku, w języku polskim występuje ono w celowniku.

Odmiana czasownika 'lassen' w czasie teraźniejszym:

ich lasse wir lassen

du lässt ihr lasst

er/sie/es lässt sie/Sie lassen

Znaczenia czasownika 'lassen':

  • zostawiać

Sie lässt ihre Kinder nicht gern allein. (Ona niechętnie zostawia swoje dzieci same w domu.)

Peter hat sein Buch zu Hause gelassen. (Piotr zostawił w domu swoją książkę.)

Lass mich in Ruhe! (Zostaw mnie w spokoju!)

  • pozwalać

Die Mutter lässt ihren Sohn in die Disko gehen. (Matka pozwala swojemu synowi iść do dyskoteki.)

Anna hat mich sein Tagebuch lesen lassen. (Ona pozwoliła mi przeczytać swój pamiętnik.)

  • kazać

Der Vater lässt seinen Sohn das Auto putzen. (Ojciec każe swojemu synowi umyć samochód.)

Sie ließ mich zu ihr kommen. (Ona kazała mi przyjść do niej.)

  • dać/pozwolić się

Die Zahl 24 lässt sich durch 6 teilen. (Liczba 24 daje się podzielić przez 6.)

Das lässt sich nicht machen. (Tego się nie da zrobić.)

  • kazać sobie coś zrobić/zlecić zrobienie czegoś

Ich lasse mir den Mantel reinigen. (Każę sobie wyczyścić płaszcz.)

Hast du dir deine Schuhe putzen lassen? (Czy kazałeś sobie wyczyścić buty?)