Navigare necesse est

[Żeglowanie jest koniecznością]

Aliquando Romae frumenti magna inopia erat.

[Kiedyś w Rzymie bardzo brakowało żywności]

Tum Pompeius in Africam navigavit unde frumentum Romam advehere studebat.

[Wtedy Pompejusz popłynął do Afryki skąd starał się przywieźć żywność do Rzymu]

Iam naves frumento onustae erant, cum subito tempestas magna nautas naves solvere prohibuit.

(Już okręty zostały załadowane zbożem, gdy nagle wielka burza powstrzymała żeglarzy przed odpłynięciem..]

Omnes enim naves conscendere et per mare turbatum navigare timebant.

[Wszyscy bowiem obawiali się wsiąść na statki i żeglować po wzburzonym morzu.]

Tum Pompeius primus (navem) conscendit magna voce clamans : "Navigare necesse est, vivere non est necesse".

[Wówczas Pompejusz jako pierwszy wsiadł (na statek) głośno krzycząc :"Żeglowanie jest rzeczą konieczną, a życie koniecznością nie jest"]