Napisz wypracowanie o wyjściu do kina z kolegą/koleżanką do kolegi z zagranicy. Wypracowanie musi mieć od 50-120 słów nie licząc wstępu poniżej. Poinformuj go kiedy i z kim byłeś w kinie, opowiedz o czym był film, zachęć rozmówcę do obejrzenia tego filmu wskaż jego walory

Zacznij wypracowanie takimi słowami:

Hi Chris,                                                                              How are you? I Just wanted to late you know about a great film...