1. Przybycie Maćka z Bogdańca i Zbyszka do gospody "Pod Lutym Turem"

2. Opowieści o polskich rycerzach i Zakonie Krzyżackim.

3. Zawiadomienie zgromadzonych w karczmie o przyjeździe księżnej Anny Danuty.

4. Przybycie księżnej wraz z dworkami i rybałtami.

5. Historia małej Danusi.

6. Ślubowanie wierności Danusi przez Zbyszka z Bogdańca.

7. Przyjazd orszaku do opactwa w Tyńcu.

8. Wędrówka do Krakowa.

9. Napad na posła Zakonu Krzyżackiego.

10. Decyzja króla o ścięciu głowy Zbyszka.

11. Narodziny córki królowej.

12. Śmierć Jadwigi i jej dziecka.

13. Napad na Maćka przez Niemców.

14. Uratowanie Zbyszka przed śmiercią.

15. Pogorszenie się stanu zdrowia Maćka.

16. Powrót do Bogdańca.

17. Poznanie Jagienki.

18. Polowanie na niedźwiedzia.

19. Powrót Maćka do zdrowia.

20. Przybycie opata do Zgorzelic.

21. Msza w Krześni.

22. Próby przekonania Zbyszka do ślubu z Jagienką.

23. Rywalizacja z panem de Lorche.

24. Atak tura na księżną.

25. Pojmanie de Fource'go i de Bergow'a.

26. Dar od księcia Janusza.

27. Wiadomość o spaleniu Spychowa.

28. Ślub Zbyszka i Danusi.

29. Upozorowane porwanie Danusi.

30. Dotarcie do Szczytna.

31. Śmierć Danwelda i kilku Krzyżaków.

32. Skazanie Juranda.

33. Zabicie von Krista (giermka Rotgiera) przez Lawę i Rotgiera przez Zbyszka.

34. Przysłanie Maćkowi dziesięciu ludzi z orszaku Rotgiera.

35. Napad na księcia Przemka.

36. Wymyślenie chytrego planu przez Maćka.

37. Śmierć opata.

38. Spotkanie z Jurandem ze Szychowa i wyjawienie całej tajemnicy.

39. Poszukiwanie Danusi.

40. Walka z Zygfrydem, Arnoldem oraz odnalezienie żony Zbyszka.

41. Uwolnienie i nakarmienie Arnolda.

42. Wyprawa do Szychowa.

43. Samobójstwo Zygfryda oraz śmierć Danusi.

44. Rozmowa z księżną Anną Danutą.

45. Podróż do Malborka.

46. Wyprawa do Szychowa i śmierć ojca Danusi.

47. Wojna o Żmudź, w której Zbyszko zostaje ciężko ranny.

48. Ślub Zbyszka i Jagienki.

49. Przygotowania do bitwy.

50. 15 lipca 1410 r. - rozpoczęcie Bitwy pod Grunwaldem.

51. Śmierć Ulryka von Jungingen.

52. Szczęśliwy powrót do Bogdańca Maćka i Zbyszka.