Osjanizm - wyjaśnienie terminu, cechy, przedstawiciele i przykłady. 

Osjanizm - definicja

Osjanizm to jeden z nurtów literackich epoki romantyzmu, przede wszystkim występujący w jego początkowym etapie - preromantyzmie (przełom XVIII i XIX w.), cechujący się tajemniczością, smutkiem, nostalgicznym nastrojem, melancholijnym obrazowaniem. 

Osjanizm wynikał z fascynacji dziełem szkockiego poety Jamesa Macphersona (1736-1796) pt. "Pieśni Osjana", które autor podał za tłumaczenie znalezionych rękopisów tajemniczego celtyckiego barda. Osjanizm rozwinął się jako tendencja twórcza, mimo że z czasem ustalono, że najprawdopodobniej poeta sam spreparował pieśni. 

Dzieło Macphersona doczekało się licznych naśladownictw pod względem konstrukcji utworu, stylu, atmosfery poetyckiej, scenerii, typu bohaterów. Osjanizm nie był spójnym, wyraźnym kierunkiem literackim, lecz raczej grupą cech, pojawiających się we wczesnoromantycznych utworach.

Osjanizm - cechy

Osjanizm zyskał popularność ze względu na to, że "Pieśni Osjana" jako dzieło zapoczątkowujące ten nurt łączyły tendencje sentymentalne mijającej epoki oświecenia i idee J.J. Rousseau oraz kiełkujący romantyczny spirytualizm i historyzm. Wśród cech osjanizmu należy wymienić:

- specyficzną nastrojowość (nostalgiczne poczucie żalu za utraconą przeszłością, świetnością)

- idealizacja przeszłości i kult dawnych bohaterów (historyzm)

- charakterystyczny sposób obrazowania nawiązujący do północnego surowego krajobrazu (mgły, wzburzone fale, wrzosowiska, światło księżyca)

- przenikanie się świata żyjących i świata duchów

- osjanizm był również fascynacją prostym, naturalnym życiem ludu, kontaktem z naturą