"Quo vadis" to jedna z najbardziej znanych i popularnych powieści Henryka Sienkiewicza. Jest to utwór nawiązujący do ważnych wydarzeń ogólnoeuropejskich. Henryk Sienkiewicz pisał "Quo vadis" w odcinkach, na zamówienie "Gazety Polskiej". Prawie równolegle była drukowana w "Dzienniku Poznańskim". "Quo vadis" powstawała w latach 1895- 1896. Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. "Quo vadis" została przełożona na ponad 40 języków. Sienkiewicz w swojej powieści przedstawił szeroką panoramę bohaterów. Scharakteryzował świat pogan i chrześcijan. Najbliższa jest mi postać Ligii, pierwszoplanowa przedstawicielka chrześcijan. Ligia jest uosobieniem delikatności i skromności. Była kobietą niezwykłej urody, smukła i giętką. Winicjuszowi wydawało się, że "(…) promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało". Petroniusz nazwał ją "różanopalcą Jutrzenką" i "Wiosną". Ligia nie jest pyszna, nie wykorzystuje faktu, że jest obdarzona niezwykłą urodą i jest obiektem powszechnego podziwu. W parze z urodą idzie piękno wewnętrzne, Ligia jest skromna, czysta i pokorna. Zostaje wyznawczynią Chrystusa. Otacza opieką i szacunkiem swoich przybranych rodziców. Jest im wdzięczna za jej wychowanie i wprowadzenie do grona nowej religii. Dzięki postawie Ligii i jej miłości do Winicjusza, zmienia się postępowanie Winicjusza i wkracza on na drogę odnowy moralnej. Poganin Winicjusz staje się odtąd chrześcijaninem. Jego powierzchowna miłość przeradza się w głębokie uczucie. Ligia wyraźnie góruje nad innymi postaciami kobiecymi w "Quo vadis". Jest kobietą skromną, o szlachetnym sercu, w życiu kieruje się miłością chrześcijańską. Tkwiła w niej dobroć i umiejętność wybaczania, wybaczyła Winicjuszowi jego przemoc, opiekowała się nim, gdy został zraniony. Ligia wykazywała się ogromną ufnością, dobrocią i wiarą, bezgranicznie była oddana chrześcijaństwu, pokorna wobec wyroków Boga. Życie według przyjętych zasad moralnych czyni z niej bohaterkę silną. Za sprawą Pomponii Grecyny przyjęła chrześcijaństwo. Uczucie do Winicjusza traktowała początkowo za coś złego i coś, co byłoby równoznaczne z przekreśleniem zasad, według których postanowiła żyć. Dzięki Ligii Winicjusz stał się żarliwym chrześcijaninem. Ligia to postać godna naśladowania.