Atmosfera istniejąca na naszej planecie powoduje istnienie ciśnienia, które to działa na powierzchnię naszej planety i na wszystkie obiekty i organizmy znajdujące się na niej. Ciśnienie to jest nazywane ciśnieniem atmosferycznym i jest ciężarem jaki wywiera słup powietrza na jednostkę powierzchni. Wielkość ciśnienia atmosferycznego nie jest stała i zmienia się wraz z pogodą, z szerokością geograficzną i z wysokością. Im wyżej znajdujemy się nad poziomem morza tym mniejsze ciśnienie odczuwamy (na każde 10, 5 metra wysokości ciśnienia atmosferyczne spada o ok. 1,3 hPa). Dlatego też największe ciśnienie panuje tuż przy powierzchni Ziemi, a najmniejsze na bardzo dużych wysokościach. Obecnie ciśnienie podaje się najczęściej w hektopaskalach - hPa (hPa = 100 Pa), jednak dawniej stosowaną jednostką były tzw. milimetry słupka rtęci - mm Hg. Jednostka ta jest ściśle związana z dawnym przyrządem do pomiaru ciśnienia, w którym to wartość ciśnienia odczytywało się na podstawie wysokości słupka rtęci znajdującej się w specjalnej rurce. Słupek rtęci o przekroju 1 cm2, który miał wysokość 760 mm, równoważył ciśnienie jakie panowało w temperaturze 0 0C w miejscu położonym na poziomie morza, na 45 stopniu szerokości geograficznej. Obie jednostki można stosunkowo łatwo przeliczyć, bowiem 1000 hPa odpowiada 750 mm Hg. Stąd łatwo można policzyć, że ciśnienie normalne na poziomie morza, które wynosi 760 mm Hg, odpowiada ciśnieniu 1013,25 hPa.

W naszym kraju ciśnienie atmosferyczne ulega nieustannym wahaniom, związanym z wędrówką układów niskiego ciśnienia ze wschodu na zachód. W wyniku tych wahań ciśnienie atmosferyczne może w krótkim czasie zmienić się nawet o 15 hPa.

W wyniku obniżonego ciśnienia w stosunku do ciśnienia normalnego, organizm ludzki może różnie reagować. To w jaki sposób organizm reaguje na takie zmiany zależy przede wszystkim od:

- szybkości z jaką zachodzi obniżenie się ciśnienia

- wysokości na jaką wznosi się człowiek

- czasu przebywania w środowisku o obniżonym ciśnieniu

Organizm ludzki także reaguje za podwyższanie się ciśnienia. Taka sytuacja spotyka najczęściej ludzi nurkujących, czy pracujących w kesonach. W miarę jak zwiększa się ciśnienie działające na organizm, zwiększa się także rozpuszczalność gazów w płynach ustrojowych i tkankach, a zwłaszcza w tkance tłuszczowej.

Oprócz ciśnienia atmosferycznego, które oddziałuje na obiekty i organizmy znajdujące się na powierzchni Ziemi, istnieje także ciśnienie hydrostatyczne oddziałujące na obiekty i organizmy znajdujące się pod powierzchnią wody. Jego wielkość zależy przede wszystkim od wysokości słupa cieczy. Krótko mówiąc im większa głębokość, tym większy słup cieczy, a co za tym idzie tym większe ciśnienie w tym miejscu panuje. Ciśnienie w przypadku wody zmienia się wraz z głębokością w ten sposób, że na każdy 1 cm głębokości, wzrasta ono, aż o 100 Pa, czyli 1hPa. Wielkość ciśnienia hydrostatycznego zależy także od rodzaju cieczy, a dokładniej od jej gęstości. Im jest ona większa tym większe jest również panujące ciśnienie.