W doświadczeniu użyto obwodu elektrycznego o następującym schemacie:

Mierzono spadek napięcia na opornicy suwakowej, a także natężenie prądu w obwodzie. Zastosowano woltomierz o bardzo małym oporze, więc można pominąć przepływ prądu przez woltomierz. Podczas pomiarów spadku napięcia na oporze, zmieniano wartość oporu, powodując zmiany napięcia na zaciskach baterii. Zmiany te wskazywał woltomierz, mierzący spadek napięcia na opornicy.

Dla obwodu użytego w doświadczeniu można zapisać II prawo Kirchoffa dla obwodów zamkniętych:

e - Ir = IR,

gdzie e to siła elektromotoryczna baterii, r to opór wewnętrzny baterii, I - natężenie prądu w obwodzie a R to wartość oporu opornicy suwakowej. Ponieważ z prawa Ohma

U = IR,

możemy przekształcić prawo Kirchoffa do postaci

e - Ir = U,

Równanie to jest równaniem prostej U(I),

U = aI + b,

w którym współczynnik a = -r, a b = e. Tak więc wykres U(I), które otrzymaliśmy z pomiarów, będzie linią prostą. Z wykresu prostej można łatwo odczytać parametry e oraz r. Parametr e to miejsce przecięcia wykresu z osią y (I = 0): siła elektromotoryczna ogniwa jest równa napięciu w układzie otwartym (gdy w układzie nie płynie prąd. Mając parametr e, możemy dla dwóch dowolnych punktów U oraz I wyznaczyć wartość r przez podstawienie do równania

r = (e - U)/I

Poniżej zamieszczono tabelkę z wynikami pomiarów, wykres oraz wyliczone wielkości e oraz r.

U [V]

I [A]

1.

3,1

0,46

2.

2,6

0,9

3.

2,2

1,21

4.

1,9

1,46

5.

1,5

1,79

6.

1,1

2,13

7.

0,7

2,46

8.

0,5

2,63

9.

0,2

2,88

10.

0,07

2,98

Z wykresu i po obliczeniach otrzymano wynik:

e = 3,65 V

r = 1,2 W.