Wykorzystanie zasobów naturalnych przy wytwarzaniu energii staje się korzystniejszą, przede wszystkim dla środowiska, alternatywą tradycyjnej produkcji energii.

 Energia słoneczna

Zalety:

 •   Pozwalają ogrzać cały dom przy odpowiednim zamontowaniu kolektorów
 •   Ogrzewanie wody (40°C)
 •   Stosowana w rolnictwie do suszenia zbóż czy basenach kąpielowych

Wady:

 • Wysokie koszty eksploatacji (zastosowanie jedynie w małych instalacjach)
 • Mała ilość dni słonecznych w Polsce (wystarczająca jedynie w okresie od wiosny do lata)

Energia wodna (pochodzenia morskiego)

Zalety:

 • Długa eksploatacja elektrowni (100 lat)
 • Jest odnawialnym źródłem energii
 • Fala posiada duży potencjał

Wady:

 • Dostarcza niezbyt dużo energii
 • Powoduje  zasalanie ujść rzek
 • Jest przyczyną erozji
 • Hamuje swobodę poruszania organizmów rzecznych
Mechanizm działania elektrowni „falowej”

Fale powodują napędzanie turbiny (wodnej lub powietrznej). Woda napływa do zbiornika, znajdującego się na górze dzięki sile fal. Jej spływ z przelewającego się zbiornika napędza turbinę rurową Kaplana, która jest połączona z generatorem.

Energia wodna (pochodzenia rzecznego)

Zalety:

 • Ekologiczna
 • Ekonomiczna
 • Polepsza retencje wód powierzchniowych
 • Dostarcza dużo energii (większa elektrownia wystarczy dla potrzeb kilkutysięcznego miasta)
Mechanizm działania

Przepływającą wodę zbiera się do zbiorników. Spływ wody, niosący energie kinetyczną powoduje uruchomienie turbin elektrowni, która wytwarzającą energie eklektyczną.

Energia wiatru

Zalety:

 • Stanowią dobre źródło energii elektrycznej dla obszarów położonych daleko od miast
 • Może być ona magazynowana, np. w postaci akumulatorów

Wady:

 • Elektrownie zajmują dużą powierzchnię
 • Są zagrożeniem dla ptaków
 • Powodują hałas
 • Szpecą krajobraz

Energia geotermalna:

Ten rodzaj energii jest wykorzystywany od stosunkowo niedawna, bo od 1904 r. przez Larderello’a. W 1958 r. w Nowej Zelandii uruchomiono pierwszą studnię geotermalną, która produkowała energię o mocy 50 MW.

Jest to energia uzyskiwana dzięki ciepłu wnętrz skał i wód podziemnych. Obecnie znaczna część studni geotermalnych  została zbudowana w latach 70 i 80 XX wielu. Najpowszechniejsza jest studia, znajdująca się w USA w Los Alamos, głęboka na 2000 m i temperaturze 200°C.

W dzisiejszych czasach coraz częściej używa się energii ze źródeł niskotemperaturowych, występujących na głębokości ponad 1,5 m, uzyskując ciepło  45°C - 80°C poprzez konwersję z temperatury 10°C - 30°C.

Energię geotermalną wykorzystuje się do ogrzewania budynków, zwłaszcza takich, które nie mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej dużych miast. System ten jest powszechni wykorzystywany w USA, Szwajcarii, Szwecji, natomiast w Polsce jedynie w Bańskiej Niżnej niedaleko Zakopanego oraz w Pyrzycach obok Szczecina.

Wody geotermalne występują dość powszechnie, dlatego wydawać, by się mogło, że stanowią idealne źródło ciepła, niestety tak nie jest. Przy wydobyciu gorącej cieczy wydostaje się również m. in. siarkowodór, szkodliwy gaz, który jest neutralizowany, a przez to koszty eksploatacji rosną. Ponadto wydziela się także radon, substancja radioaktywna. Tak więc pozostaje otwarta droga dla naukowców, którzy wyeliminują szkodliwe czynniki.

Podsumowując alternatywne źródła energii, obecnie wykorzystywane jedynie lokalnie, najprawdopodobniej staną się głównymi źródłami energii, wobec kończącego się potencjału surowców nieodnawialnych.