LITOSFERA - to najbardziej zewnętrzna część globu o grubości ok. 50 km, składa się ze płaszcza oraz skorupy ziemskiej. Jest zbudowana z wielu pierwiastków wchodzących w skład minerałów oraz skał. Część pierwiastków w litosferze występuje w postaci złóż, mających ogromne znaczenia z punktu widzenia eksploatacji w górnictwie. Złoża na ogół tworzą lokalne nagromadzenia, a ich poszukiwaniem zajmuje się geologia.

Na wykresie kołowym przedstawione zostały najważniejsze pierwiastki budujące płaszcz ziemski.