1.  Model atomu wg. Thomsona : 

 -  Odkrył istnienie ujemne naładowanej cząstki mniejszej od atomu, którą nazwał elektronem. (e-) Masa elektronu wynosi 1/1840u, a ładunek wynosi -1. 2.  Model atomu wg. Rutherforda: -  Opublikował w 1911 roku teorie planetarnego modelu atomu, która brzmi: ,, Atom składa się z jądra i krążących wokół niego elektronów podobnie jak planety krążą wokół słońca ". 3.  Model atomu wg. Bohra: - ogłosił w 1913 roku teorię w myśl której elektron krąży wokół jądra po tzw. orbicie stacjonarnej nie zmieniając swojej energii.  Przeskok z orbity stacjonarnej na inna powoduje  pobranie lub oddanie porcji energii zwanej kwantem.