Utlenianie glukozy może zachodzić na drodze tlenowej i beztlenowej.Różnica polega na tym,że w beztlenowym utlenianiu cząsteczki glukozy,ulega ona jedynie przemianom glikolitycznym.Natomiast w utlenianiu tlenowym,poza tym,że glukoza przekształca się na drodze glikolizy,cyklu krebsa oraz reakcji pomostowej należy pamiętać,iż wszystkie nukleotydy(czyli NADH i FADH2) trafiają na łańcuch oddechowy gdzie są utleniane do ATP.Na początku zaczniemy od bilansu beztlenowego: W bilansie beztlenowym cząsteczka glukozy ulega przemianom jedynie na drodze glikolizy.Z tą różnicą że produktem ostatecznym glikolizy,nie będzie pirogronian,lecz mleczan(który powoduje zakwaszenie mięśni i jest przyczyna tzw"zakwasów").Na szlak glikolityczny składa się szereg wiele przemian wszystkie jednak prowadzą ostatecznie do wytworzenia mleczanu.

Bilans tlenowy: Należy pamiętać,że cząsteczka glukozy w utlenianiu tlenowym przechodzi kolejno przez: a)Glikolizę b)Reakcję pomostową c)Cykl Krebsa

Ogólny zarys ma się następująco: 1 cząsteczka glukozy przekształca się w 2 cząsteczki pirogronianiu na drodzę glikolizy.Powstają 2 ATP i 2 cząsteczki NADH.Dwie cząsteczki NADH w warunkach tlenowych trafiają na łańcuch oddechowy.Następnie pirogronian zostaje przekształcony w acetylo-CoA na drodze reakcji pomostowej(powstają 2cząsteczki NADH,bo dwie cząsteczki pirogronianu) i w tej właśnie postaci dostaje się do Cyklu Krebsa.W cyklu krebsa podczas jednego obrotu powstają 3 cząsteczki NADH, 1 cząsteczka FADH2 oraz 1 cząsteczka GTP (GTP-u zwierząt,a ATP u roślin).W tym wypadku odbędą się dwa obroty cyklu Krebsa,ponieważ powstały dwie cząsteczki Acetylo-CoA,z dwóch cząsteczek pirogronianiu.W warunkach tlenowych nukleotydy (FADH2,NADH) trafiają podobnie jak poprzednio na łańcuch oddechowy gdzie są utlenianie do ATP.Podsumowując podczas glikolizy powstały 2 cząsteczki ATP oraz 2 cząsteczki NADH.W reakcji pomostowej powstają 2 cząsteczki NADH(bo dwie cząsteczki pirogronianu)W cyklu Krebsa powstają,podczas DWÓCH obrotów powstaje: 2 cząsteczki GTP, 6 cząsteczek NADH oraz 2 cząsteczki FADH2.Wszystkie nukleotydy,czyli wszystkie NADH i FADH2 trafiają na łańcuch oddechowy gdzie są utlenianie FADH2 do 1,5 cząsteczek ATP.Natomiast NADH zostaje utleniony do 2,5 cząsteczek ATP.Nasuwa się zatem pytanie dlaczego z NADH powstają aż 2,5 cząsteczki ATP podczas,gdy z FADH2 powstaje jedynie 1,5 cząsteczki ATP?Odpowiedz jest prosta.Podczas fosforylacji oksydacyjnej NADH przechodzi przez 3 pompy kompleksu białkowego(dehydrogenazę NADH,kompleks cytochromów Bc1 oraz oksydazę cytochromową).Natomiast FADH2 przechodzi jedynie przez 2 pompy(kompleks cytochromów Bc1 oraz oksydazę cytochromową-wyłączając dehydrogenazę NADH).Więc,kiedy wszystko już zostało wyjaśnione,przejdziemy do bilansu,a więc: Glikoliza 2ATP + 2x2,5ATP ( z NADH)=7 ATP Reakcja pomostowa: 2x2,5ATP (NADH)=5 ATP Cykl Krebsa(w wyniku 2 obrotów!): 2GTP + 6x2,5ATP(NADH) + 2x1,5ATP (FADH)= 2+15+3[ATP]=20 ATP Ostatecznie 7 ATP + 5 ATP + 20 ATP= 32 ATP Bilans utleniania jednej cząsteczki glukozy wynosi 32 ATP