Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 696 km2. Liczba ludności 38,413 milonów (2018 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka monetarna złoty. Skład etniczny: Polacy (ok. 97,7% ludności), Ukraińcy (ok. 0,6%) i inni. Wyznania: katolicy (ok. 95%), prawosławni (ok. 1,5%), protestanci (głównie ewangelicy ok. 1%). Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej.

Położenie najdalej wysuniętych punktów Polski:

Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi 5°50', rozciągłość południkowa zaś 10°01'. Położenie Polski na pograniczu wschodniej i zachodniej Europy ma swoje konsekwencje w ukształtowaniu się specyficznych warunków naturalnych. W szczególności jest to widoczne w budowie geologicznej, klimacie, rozmieszczeniu gleb i roślinności naturalnej.

W sensie politycznym to położenie przez wieki nie było korzystne dla Polski. Teren Polski państwa, jako pomost między wschodnią i zachodnią Europą, był miejscem wielu wojen. Dzisiaj to położenie może być bardzo atrakcyjne ekonomicznie ze względu na wynikające z niego korzyści, które Polska może czerpać z transportu.