Podręcznik ,,Bliżej geografii'' str. 27 - 32

Do krajów skandynawkich zaliczane są:

 • Norwegia
 • Szwecja
 • Finlandia
 • Dania
 • Islandia

Kraje te charakteryzują się:

 • słabym zaludnieniem ( największe jest w Danii, 130 osób na 1 km²
 • występowaniem zlodowaceń w epoce plejstoceńskiej, która ukształtowała te tereny
 • długimi i urozmaiconymi wybrzeżami, licznymi zatokami morskimi, fiordami, jeziorami i rzekami
 • Górami Skandynawskimi zajmującymi zachodnią częśc Półwyspu Skandynawskiego
 • klimatem umiarkowanym chłodnym
 • ciepłymi prądami morskimi
 • zdrowymi lasami 
 • ochroną środowiska przyrodniczego, najaktywniejszą w Szwecji i Norwegii

NORWEGIA

Jeszcze w XIX wieku była ubogim krajem marynarzy, rybaków, rolników i drwali. Jednak dzięki wykorzystaniu hydroenergetyki i napływowi inwestycji zagranicznych. Dzięki temu powstał przemysł elektrochemiczny i metalurgiczny, zaczęły pojawiać się duże koncerny, w stoczniach rozbudowano flotę, która umożliwiła wymianę handlową z resztą świata i sprzedaż różnych produktów. Zaczęto również wydobywać ropę naftową oraz gaz ziemny. 

SKANDYNAWIA

Jej rzeki są znacznie mniej zasobne w wodę, postawiła poza hydroenergetyką na energetykę jądrową. Obecnie dostarcza prawie 40% energii elektrycznej. W przeszłości Szwecja sprowadzała węgiel kamienny z Polski.

FINLANDIA

Tutaj w większości korzysta się z takich samych źrodeł energii jak w Norwegii, jednak na znacznie większą skalę wykorzystywana jest energetyka cieplna

ISLANDIA

W Islandii najlepiej rozwinięta jest hydroenergetyka. Dostarcza aż 70% prądu. Reszta energii pochodzi z elektrowni geotermalnych. 

DANIA

Mimo gęstego zaludnienia nie ma warunków na rozwój hydroenergetyki. Za to ma bardzo dobre warunki na utrzymanie energetyki wiatrowej, dostarczają 1/3 prądu, szacuje się że w 2025 roku wzrośnie do aż 50%. 

CIEKAWOSTKA

Święty Mikołaj w rzeczywistości był bikupem żyjącym w Mirze ( mieście leżącym na terenie dzisiejszej Turcji ). Dziś kojarzy się z zimą, śniegiem, , a także saniami ciągiętymi przez renifery. Dlatego w 1985 roku w Laponii wzniesiono wioskę Świętego Mikołaja, gdzie corocznie zjeżdżają się tysiące tyrystów i gdzie trafiają setki tysięcy listów z prośbami o prezenty.

Renifery są zatem symbolem Skandynawii, ale żyją również na terenie Rosji.