able to –zdolny do                                                           bad mood-zły nastrój

adorable- zachwycający                                                   crazy about sth-szaleć za czymś

ambitious- ambitny                                                          disappointed with sth-rozczarowany czymś

arrogant- arogancki                                                           inspiried by sth-zainspirowany czymś

bad-tempered- wybuchowy                                          interested in sth- zainteresowany czymś

boring- nudy                                                                      involved in-zaangażowany w

brave – odważny                                                               keen on-lubić cos

bravery-odwaga                                                                 obsessed with- mieć obsesje na punkcie czegoś

caring-troskliwy                                                                 passionate about-pasjonować się czymś

cheerful-radosny                                                              serious about-poważnie podchodzić do czegoś

clever-inteligentny                                                           casual clothes-swobodne ubieranie

confident-pewny siebie                                                 designer clothes-ubrania do znanych projektantów

cooperative-skłonny do przemyśleń                           hoodie-bluza z kapturem

cowardly-tchórzliwy                                                         jacket-kurtka

crazy-zwariowany                                                              skinny jeans-dżinsy rurki

dishonest- nieuczciwy                                                    suit-garnitur

disloyal- nielojalny                                                            sweatpants-spodnie dresowe

dull- nudny                                                                         tie-hrawat

emotional- uczuciowy                                                     uniform-mundur

energetic- energiczny                                                      winter coat-zimowa kurtka                     

enthusiastic- entuzjastyczny                                         adapt to- przystosować się do

experienced-doświadczony                                          admire-podziwiać

fair-sprawiedliwy                                                               argue-kłócić się

fit-sprawny                                                                         avoid sth- unikać czegoś

friendly-przyjazny                                                             can’t afford sth- nie móc pozwolić sobie na coś

funny-zabawny                                                                  can’t stand doing sth- nie znosić noszenia czegoś

generoisty-hojność                                                          care about sth-przejmować się czymś

generous-hojny                                                                charity-organizacja charytatywna

good at- dobry w                                                               developing country-kraj rozwijający się

grumpy-zrzędliwy                                                             elderly-straszny

hard-working- pracowity                                                 experience-doświadczenie

helpful-uczynny                                                                get a job-znaleść pracę

honest-szczery                                                                 have sth in common- mieć coś wspólnego

inexperienced-niedoświadczony                                 healthy-zdrowy

insensitive-niewrażliwy                                                   homeless-bezdomny

interesting-interesujący                                                 hausework-prace domowe

irresponsible-nieodpowiedzialny                                human ringht-prawa człowieka

kind-dobry                                                                          identity-torżsamość

laziness-lenistwo                                                              impress-robić wrażenie na

lazy-leniwy                                                                          inspire-inspirować

loyal to- lojalny wobec                                                     make a good impression- zrobić dobre wrażenie

loyalty-lojalność                                                                opportunity-okazja

mean-skąpy                                                                        peace-pokój

miserable-ponury                                                             priority-piorytet

Modest-skromny                                                              prison-więzienie                                      

Modesty-skromność                                                       refuse to do sth-odmówić zrobienia czegoś

Negative about-negatywnie nastawiony do               role model-wzór do naśladowania

Optymistic-optymistyczny                                              spend money on-wydawać pieniądze na

Outgoing- otwarty                                                             spend time-spędzać czas

Pessimistic-pesymistyczny                                            stereotype-stereotyp

Popular-popularny                                                           survey-sondaż

Positive-pozytywny                                                          take risks- podejmować ryzyko

Responsibility-odpowiedzialnosć                                team-player-osoba umiejąca pracować w zespole

Responsible for- odpowiedzialny za                           unhealthy-niezdrowy

Selfish-egoistyczny                                                          voluntary work-wolontariat

Sensible-rozsądny                                                            volunteer-wolontariuszka

Sensitive to- wrażliwy na

Serious-poważny

Shy-nieśmiały

Sociable-towarzyski

Stupid-głupi

Successful-odnosić sukcesy

Uncommunicative-niekomunikatywny

Uncooperative-niechętny do współpracy

Unfair-niesprawiedliwy

Unfit-w słabej kondycji

Unhelpful-niechętny do pomocy

Unkind-niemiły

Unpopular-nie cieszyć  się  popularnością

Unsuccessful-nie odnieść sukcesu