Młodzieżowym słowem roku została wybrana emotka "xD". Według językoznawców "xD" to rzeczownik, ale może oznaczać też wykrzyknik, partykułę, nieodmienny przymiotnik lub przysłówek. Najważniejsza jednak jest interpretacja nastolatków. A według nich "xD" oznacza...

Słownik języka polskiego definiuje "xD" jako słowo, a raczej emotikon używany głównie przez uczniów gimnazjum. Wyraża zdziwienie/ podziw/ rozbawienie jakąś sytuacją. Znacznie szerzej tłumaczy "iks de" słownik miejskiego slangu. Tam znajdziemy wytłumaczenie, że emotikon może wyrażać:

- Śmiech z czegoś tak dziwnego, że aż śmiesznego.

- Zadowolona minka albo Zwariowana Radość. Może również występować jako: xd xp xP x) x]

- Istnieje tez negatywna opcja kiedy chcemy dać wyraz niemożności i bezsilności xF lub smutnej niemocy x(

- Jest to emotikon wyrażający emocje, np. zdziwienie. Stosowane też jako wyrażenie swojej opinii np. na temat dowcipu - śmiech do łez lub brak rozbawienia czyli tzw. suchar