-" ORDYNACJE WIZYTACJI APOSTOLSKIEJ" , dzieło zbiorowe, zasadniczy udział w opracowaniu miał Stanisław Konarski. Zatwierdził papież Benedykt XIV w 1754r.

- Były to ustawy szkolne obowiązujące w szkołach pijarskich, stały się podstawą reformy tych szkół. Dzieło o wyjątkowym znaczeniu polskiej pedagogice.

- "nauczyciel powinien odznaczać się uprzejmością, łagodnością i jak największą przestępnością, chociaż tępość, niedbalstwo, czy upór chłopców wywołują oburzenie i bywają dla nauczycieli wielkim udręczeniem ".

- " nie ma nic obrzydliwszego i bardziej tamującego postępy uczniów jak ospałość nauczającego"

"dobry nauczyciel powinien wychodzić ze szkoły zmęczony jak atleta z areny lub rolnik z pola- konarski. Stanisław Konarski był wybitnym pedagogiem, inicjatorem programu reformy oświaty w Polsce w 2 połowie 18 wieku. -Król Stanisław August Poniatowski w uznaniu Jego zasług odznaczył Go medalem " sapere auso" - Temu, który ośmielił się być mądrym - w 1765 roku w Warszawie król Stanisław August Poniatowski otworzył Szkołę Rycerską. ( Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów )