Metan  CH4

Właściwości Chemiczne:

Spala się niebieskim płomieniem

Z powietrzem tworzy mieszankę Wybuchową

Bezwonny

Mało Reaktywny

Właściwości Fizyczne:

Gaz

Bezbarwny

mniej gęsty od powietrza

Nierozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie: 

-Jako paliwo do silników

-Jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych

- W przemyśle energetycznym

Etan C3H8

Właściwości Chemiczne

Mało reaktywny chemicznie

Bezwonny

Ulega reakcji Spalania

Właściwości Fizyczne

Gaz

Bezbarwny

Gęstszy od powietrza

Nierozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie:

-Jeden z składników gazu ziemnego 

-Potrzeby do tworzenia innych związków chemicznych

- W budowie

Propan  C3H8

Właściwości Chemiczne:

Bezwonny

Ulega Spalaniu

Mało reaktywny

Nierozpuszczalny w wodzie

Fizyczne

Bezbarwny 

gaz

Zastosowanie:

Paliwo stosowane w przemyśle

Gaz noścny do kosmetyków

Paliwo do zasilania urządzeń grzewczych

Butan C4H10

Właściwości

Zapach benzyny (chem)

Nierozpuszczalny w wodzie (fiz)

Rozpuszczalny w związkach organicznych (fiz)

łatowpalny (chem)

 

 

Zastosowanie:

Gaz pędny

Gaz do napełniana zapaliczek

Czynnik chłodniczy

Pentan C5H12  CH3(CHZ)3CH3- grupowy 

Ciekły

Nierozpuszczalny w wodzie 

łatwopalny

Bezbarwny

Toksyczny

Zastosowanie:

Służy jako składnik mieszanin rozpuszczalnikowych

Jest składnikiem do mierzenia niskich temperatur

CO2- całkowite

CO- pół

C- niecałkowite