Pomożecie ???

Kierunek-Opiekun Medyczny

Przedmiot :”Podstawy anatomii i fizjologii człowieka”

 

Imię i nazwisko…………………………………………………

                                            EGZAMIN

1.Ruchomą kością czaszki jesta) żuchwab) szczękac) kość czołowa

 

2.Który narząd otacza worek osierdziowy ?

  1. c) nerkęb) mózgc) Serce

 

3.Najgrubszym i najdłuższym nerwem ludzkiego organizmu jest ?

  1. a) kulszowyb) pośrodkowyc) zasłonowy

 

4.Wskaż prawidłową kolejność odcinków układu oddechowego.

  1. a) jama nosowa, gardło, krtań, oskrzela, tchawica, płucab) jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płucac) jama nosowa, krtań, gardło, tchawica, oskrzela, płuca

 

5.Białko Insulina reguluje w ustroju gospodarkę

a)lipidową

b)fosforanową

c)węglowodanową

 

6.Do jakiej części serca uchodzi żyła główna dolna?

a)do przedsionka lewego

b)do przedsionka prawego

c)do komory lewej

 

7.Gdzie jest położona dwunastnica?

a)między żołądkiem a okrężnicą wstępującą

b)między żołądkiem a jelitem czczym

c)między żołądkiem a jelitem ślepym

 

8.Ile kręgów piersiowych posiada człowiek?

a)12

b)11

c)10

 

9.Składniki morfotyczne krwi to:

a)leukocyty , erytrocyty, fibryna,

b)erytrocyty, trombocyty, fibryna,

c)erytrocyty, leukocyty, trombocyty

 

10.Jakie kości wchodzą w skład części wolnej kończyny górnej?

a)kość promieniowa i kość strzałkowa

b)kość strzałkowa i kość łokciowa

c)kość łokciowa i kość promieniowa

 

11.Zdolność organizmu do utrzymania równowagi wewnętrznej ustroju to:

a)odporność

b)metabolizm

c)homeostaza

 

12.Płuca człowieka mają budowę:

  1. a) gąbczastąb) workowatąc) pęcherzykowatą

 

13.Odcinek szyjny kręgosłupa zbudowany jest:

a)z pięciu kręgów

b)z siedmiu kręgów

c)z dwunastu kręgów

 

14.W jaką stronę skierowana jest podstawa serca?

a)ku dołowi, ku przodowi, w stronę lewą

b)ku górze, ku tyłowi, w stronę prawą

c)ku górze, ku tyłowi, w stronę lewą

 

15.Erytrocyty to:

a)krwinki białe

b).krwinki czerwone

c)komórki nerwowe

 

16.Przepona w organizmie człowieka oddziela

a)prawą komorę serca od lewej komory serca

b)klatkę piersiową od jamy brzusznej

c)płuco prawe od płuca lewego

 

17.Żyła główna dolna jest naczyniem, przebiegającym;

a)na prawo od aorty

  1. b) na lewo od aorty

c)do przodu od trzustki

 

18.Odcinkiem jelita cienkiego nie jest:

a)jelito kręte

b)jelito esowate

c)dwunastnica

 

19.Drogi oddechowe biorą udział w procesie :

a)transportu powietrza

b)wymiany elektrolitów

c)regulacji ciepłoty ciała

 

20.Ośrodek oddechowy zapewniający automatyzm oddechowy znajduje   się

a)w podwzgórzu

b)rdzeniu przedłużonym

c)w rdzeniu kręgowym

 

21.Krążeniem małym nazywamy

  1. a) krew krążącą w płucach

b)obieg krwi z komory prawej do przedsionka lewego

c)obieg krwi od komory lewej do przedsionka prawego

22.Część czynna narządu ruchu to :

a)mięśnie poprzeczne prążkowane

b)kości i więzadła

c)połączenia kości i mięśnie gładkie

 

23.Ze względu na kształt, kości dzielimy na;

a)duże, różnokształtne, małe, szerokie, płaskie

  1. b) małe, długie,różnokształtne, pneumatyczne, płaskie

c)długie, płaskie, krótkie, różnokształtne, pneumatyczne

 

24.Kręgi połączone ze sobą w sposób ruchomy nazywają się kręgami prawdziwymi i są to;

a)kręgi piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe

b)lędźwiowe, krzyżowe, guziczne

c)kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe

 

25.Które ośrodki ważne dla życia człowieka znajdują się w rdzeniu przedłużonym?;

a)oddechowy, defekacji, termoregulacji

b)oddechowy, czynności serca, mowy

c)oddechowy, naczynioruchowy, połykania

 

26.Przykładem narządu jednocześnie wewnątrz i zewnątrz wydzielniczego jest:

a)trzustka

b)żołądek

c)nerka

 

27.Do narządów jamy ustnej zalicza się:

a)zęby, język i podniebienie

b)zęby, język i dno jamy ustnej

c)zęby, język i ślinianki

 

28.Ślinianka przyuszna uchodzi:

a)na mięsku podjęzykowym fałdu podjęzykowego

b)do przedsionka jamy ustnej fałdu podjęzykowego

c)do przedsionka jamy ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego

 

29.W każdym łuku zębowym dorosły człowiek ma

  1. a) 14 zębów

b)16 zębów

c)18zębów

 

30.Podstawową jednostką nerki jest:

a)nefron,

b)nefryt,

c)torebka Bowmana.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Człowiek (Biologia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.