pomoże ktoś mam 8 testów do zrobienia na poniedziałek

 

 

Kierunek - Opiekun Medyczny

Przedmiot: ”Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych”

Imię i nazwisko:…………………………………………………….

                                       

EGZAMIN

 

1.Wraz ze starzeniem się organizmu bardzo często następuje:a)gorsze widzenie z oddali niż z bliskab)zmniejszenie ruchomości w stawachc)poprawa pamięci krótkotrwałejd)zwiększenie masy mięśni

 

2.Dekontaminacja to:

 1. zwalczanie infekcji,przestrzeganie jałowości
 2. redukcja skażenia
 3. osłabienie wirulencji
 4. wszystkie powyżej

 

3.Niepełnosprawność sensoryczna może spowodować:a)konieczność poruszania się na wózkub)utrudnienia w komunikowaniu sięc)zaburzenia metaboliczned)wzrost masy ciała

 

4.Najwięcej informacji o zdiagnozowanych schorzeniach pacjenta dostarcza:a)karta gorączkowab)historia pielęgnowaniac)historia choroby pacjentad)indywidualna karta pielęgnacji chorego

 

5.Pacjentowi chorującemu na cukrzycę powikłaną niedokrwieniem obwodowym, neuropatią cukrzycową oraz zagrożonemu rozwojem stopy cukrzycowej zaleca się:a)ćwiczenia rozciągające mięśnie nógb)mycie nóg w wodzie o temperaturze >37 stopni Cc)mycie nóg w wodzie o temperaturze <37 stopni Cd)noszenie wkładek ortopedycznych do butów

 

6.O braku wiedzy w zakresie samoopieki podopiecznego z nadciśnieniem tętniczym świadczy nadmierne spożycie:a)witaminy D i przetworów mlecznychb)produktów mięsnych i witaminy Ac)soli kuchennej i alkoholud)masła i nabiału

 

7.W wyniku unieruchomienia po złamaniu kości promieniowej prawej podopieczna może mieć problemy:a)z prawidłową postawą ciałab)z samodzielnym poruszaniem sięc)z porozumiewaniem się z opiekunemd)z wykonywaniem czynności higienicznych

 

8.Kąpiel chodzącego pacjenta po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego najlepiej jest wykonać:a)w łóżkub)w wanniec)pod prysznicemd)na wózku leżącym

9.Zamocowanie podłączonego do cewnika worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego, może spowodować:

a)cofanie się moczu i niebezpieczeństwo zakażenia dróg moczowych

b)trudności w odpływie moczu i krwawienie z pęcherza moczowego

c)odpływ moczu do miedniczki nerkowej i jego zaleganie

d)nieszczelność cewnika i wyciekanie moczu z cewki

 

10.Podstawowymi metodami wykorzystywanymi przez opiekuna do zbierania danych o pacjencie leżącym w celu rozpoznania jego problemów i potrzeb są:

a)pomiar masy ciała i ciśnienia krwi

b)obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji

c)przeprowadzenie ankiety, badanie wzroku i słuchu

d)wyniki badań podstawowych, zebranie informacji na temat chorób przewlekłych w rodzinie

 

11.Odleżyna trzeciego stopnia obejmuje;

Wybierz jedno:

a)naskórek

b)tkankę tłuszczową i mięśnie

c)naskórek i skórę właściwą

d).tkankę tłuszczową

 

12.W jaki sposób opiekun osoby z zaburzeniami pamięci może pomóc podopiecznemu w przyjmowaniu leków na nadciśnienie?a)codziennie rano rozłożyć leki na cały dzień w przegródkach dozownika na lekib)przypilnować, żeby każda porcja leku została przyjęta o właściwej porzec)minimum raz w tygodniu przypominać podopiecznemu żeby zażył lekid)na opakowaniu leków zapisać godzinę przyjęcia leków

 

13.W profilaktyce odleżyn u pacjenta osłabionego unieruchomionego w łóżku istotne jest:a)wykonywanie ćwiczeń biernychb)stosowanie wysokobiałkowej dietyc)prowadzenie ćwiczeń oddechowychd)podawanie dużej ilości wody do picia

 

14.Najlepszą formą usprawnienia ruchowego dla pacjenta, który przed trzema tygodniami stracił w wypadku samochodowym obie kończyny dolne i obecnie porusza się na wózku, są:a)często powtarzane ćwiczenia oddechoweb)ćwiczenia wzmacniające obręcz barkowąc)intensywne ćwiczenia z obciążeniem kikutówd)ćwiczenia poprawiające ruchomość głowy i szyi

 

15.Po założeniu pacjentce przebywającej na oddziale ortopedycznym czystej koszuli nocnej, brudną koszulę należy umieścić:a. w brudownikub. w szafce pacjentkic. w niebieskim workud. w czerwonym worku

 

16.Podstawową zasadą przy świadczeniu usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej jest:

 1. wzmacnianie samodzielności podopiecznegob. stosowanie urządzeń ułatwiających prace opiekunac. pomaganie podopiecznemu przy spożywaniu posiłkówd. wykonywanie szybko i sprawnie czynności opiekuńczych

17.W przypadku gdy pacjent z powodu postępującego zwyrodnienia stawów ma zniekształcone i usztywnione stawy kończyn górnych , co bardzo utrudnia mu wykonywanie codziennych czynności, opiekun medyczny powinien:

 1. dopingować podopiecznego do wykonywania bardziej intensywnych ćwiczeń rąkb. zaopatrzyć podopiecznego w sprzęt pomocniczy poprawiający jego samodzielnośćc. starać się wyręczać podopiecznego we wszystkich czynnościach samoobsługowych
 2. zachęcać podopiecznego do ćwiczeń oddechowych podczas codziennych czynność

zmotywować podopiecznego do samoopieki i samopielęgnacji

 

18.Jak powinien postąpić opiekun medyczny, aby podtrzymać aktywność ruchową 61 letniej podopiecznej, która ma trudności z samodzielnym chodzeniem z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych?

 1. zasugerować podopiecznej wykonywanie ćwiczeń wzmacniających stawy skokoweb. namówić podopieczną do ćwiczenia kończyn górnych w pozycji siedzącejc. przekonać podopieczną do częstego wychodzenia na wspólne spaceryd. zaproponować podopiecznej używanie balkonika do chodzenia

 

19.Używany przez opiekuna ( przygotowany w odpowiednim stężeniu) preparat chemiczny, dezynfekujący niektóre przybory lub sprzęt wykorzystany podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielneja. powinien eliminować niepożądane drobnoustrojeb. powinien być rozpuszczany w wodzie destylowanejc. nie powinien być rozpuszczany w wodzie wodociągowejd. nie powinien być aktywny w obecności  substancji organicznych

 

20.Najbardziej pożądanym sposobem aktywizowania osoby chorej na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest:a. muzykoterapia receptywnab. częste wychodzenie na spaceryc. trening czynności samoobsługowychd. organizowanie spotkań ze znajomymi

 

21.Po zamknięciu worka na odpady medyczne należy umieścić na nim naklejkę zawierającą informację:a. o rodzaju odpadów i miejscu ich przechowywaniab. o miejscu powstania odpadów oraz nazwisko osoby zamykającej worekc. o kodzie odpadów i miejscu ich pochodzenia oraz datę zamknięcia workad. o miejscu przechowywania i kodzie odpadów oraz nazwisko osoby zamykającej worek

 

22.Najbardziej odpowiednim sposobem aktywizacji ruchowej pacjenta w czwartej dobie po niepowikłanym zawale serca jest:a. krótki spacer po korytarzub. chodzenie po schodachc. jazda na rowerzed. trening siłowy

 

23.Co powinien zrobić opiekun medyczny jeśli zauważy, że jego podopieczna czasami nie reaguje na jego słowa, zaczęła dużo głośniej mówić i nastawiać telewizor na dużo większą głośność?a. zasugerować podopiecznej, że powinna siadać w pobliżu głośnikówb. zaproponować podopiecznej wizytę u laryngologac. starać się mówić przy podopiecznej dużo i głośnod. w rozmowie posługiwać się fonogestami

24.W jaki sposób najlepiej pomóc w adaptacji do warunków w domu pomocy społecznej nowo przyjętemu 28-letniemu podopiecznemu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, który ma trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych?

 1. zaprosić go na organizowaną zabawę tanecznąb. zaproponować mu wspólny spacer wokół domuc. zapoznać go z jego rówieśnikami mieszkającymi w tej placówced. zezwolić mu na unikanie kontaktów społecznych przez pewien czas

 

25.Podejmując się opieki nad osobą niesamodzielną w warunkach domowych opiekun powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 1. zabezpieczenie środków finansowychb. możliwość zorganizowania spotkań sąsiedzkichc. organizację przestrzeni w pokoju podopiecznegod. dostępność psychologa w pobliżu miejsca zamieszkania podopiecznego

 

26.Zapewniając bezpieczeństwo unieruchomionemu w łóżku pacjentowi leżącemu w pozycji na prawym boku, należy pamiętać:a. o ułożeniu kończyny górnej prawej pacjenta pod poduszkąb. o umieszczeniu poduszki między kończynami dolnymi pacjentac. o ułożeniu równolegle do tułowia, kończyny górnej lewej pacjentad. o umieszczeniu wałka lub zrolowanego koca wzdłuż pleców pacjenta

 

27.W celu organizacji czasu wolnego podopiecznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, która lubi muzykę i taniec, uwzględniając zainteresowania podopiecznej opiekun powinien zaproponować jej zajęcia

 1. z chromoterapii.
 2. z choreoterapii.
 3. z talasoterapii.
 4. z silwoterapii

 

28.Które z twierdzeń na temat osteoporozy jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną?a. osteoporoza polega na nieprawidłowej przemianie wapniab. osteoporoza występuje wyłącznie u kobiet po 70 roku życiac. jedynym sposobem na zapobieganie osteoporozie jest picie mlekad. częstotliwość zachorowania na osteoporozę zwiększa się u kobiet po menopauzie

 

29.Optymalnym sposobem na rozpoznanie niezaspokojonej potrzeby afiliacji u pacjenta jest:a. ankietab. rozmowa z pacjentemc. analiza historii chorobyd. analiza karty gorączkowej

 

30.Przyjęty na oddział rehabilitacji pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów zadaje dużo pytań dotyczących oddziału i planu rehabilitacji. Jego zachowanie świadczy o występowaniu potrzeby:a. prestiżub. akceptacjic. samorealizacjid. bezpieczeństwa

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Człowiek (Biologia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.