Spis treści:

Terminarz matury 2023

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Kolejne egzaminy będą miały miejsce w następujących dniach:

  • 18 maja (czwartek) g. 9.00 – historia (pr), g. 14.00 – język włoski (pr, dj);
  • 19 maja (piątek) g. 9.00 – fizyka (pr), g. 14.00 – historia sztuki (pr);
  • 22 maja (poniedziałek) g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język hiszpański (pr, dj);
  • 23 maja (wtorek) egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.      

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.     

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Przeczytaj również: Matura 2023 – najnowsze informacje z CKE. Wiemy, jakie rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Matura z języków mniejszości narodowych w 2023 roku – jak wygląda?

Na maturze można zdawać trzy języki mniejszości narodowych: białoruski, litewski i ukraiński.

Formuła 2015: Matura z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym w Formule 2015 trwa 180 minut, a za jej poprawne wykonanie można zdobyć maksymalnie 40 pkt.  

Formuła 2023: Matura z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 trwa 210 minut, a za jej poprawne wykonanie można zdobyć maksymalnie 35 pkt.  

Arkusz w obu formułach przypomina ten z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2015, ponieważ zawiera tylko jedno zadanie, w którym trzeba napisać wypracowanie na jeden z dwóch wybranych tematów – rozprawkę związaną z tekstem literackim z arkusza lub analizę i interpretację wiersza dołączonego do tematu.

Matura 2023 z języków mniejszości narodowych 2023 na poziomie rozszerzonym – arkusze CKE

CKE udostępniła arkusze matury 2023 z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym tylko w Formule 2023. Znajdziecie je tutaj:

Arkusz maturalny z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

Arkusz maturalny z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

Arkusz maturalny z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce