Do XVII wieku Państwo Rosyjskie nie miało własnego hymnu. Podczas ważnych wydarzeń państwowych wykonywano pieśni cerkiewne. Pieśń, która jako pierwsza została nazwana hymnem Rosji to Modlitwa Rosjan (słowa Wasilij Żukowski i Aleksander Puszkin). Kolejny oficjalny hymn, który "przetrwał" prawie wiek, to Boże, chroń cara (Боже, царя храни...). Potem hymny zmieniały się dość często. Były to: Rosyjska Marsylianka, Międzynarodówka.

W 1944 roku na polecenie Stalina Aleksander Aleksandrow oraz poeci Sergiej Michałkow i Harold El-Registan stworzyli nowy hymn państwowy Niezłomny jest związek republik swobodnych (Союз нерушимый республик свободных). Po śmierci Stalina pieśń ta była wykonywana jedynie w wersji instrumentalnej. Potem jednak zastąpiono ją Pieśnią patriotyczną, którą skomponował Michaił Glinka (tylko wersja instrumentalna). W roku 2000, z inicjatywy nowego prezydenta Władimira Putina, przywrócono melodię hymnu radzieckiego (kompozytora A. Aleksandrowa) i przyjęto nowe słowa, których autorem jest S. Michałkow - współautor słów hymnu ZSRR.

Текст гимна России

Музыка Александра Александрова

на слова Сергея Михалкова

1.

Россия - священная наша держава!

Россия - любимая наша страна!

Могучая воля, великая слава -

Твоё достоянье на все времена.

(Припев)

Славься, Отечество наше свободное -

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная,

Славься страна! Мы гордимся тобой!

2.

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая!

Хранимая Богом родная земля

3.

Широкий простор для мечты и для жизни,

Грядущее нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

священная держава - święte mocarstwo

любимая страна - umiłowany kraj

Могучая воля - Potężna moc, władza

достоянье - dobro, mienie

на все времена - na wszystkie czasy

- Rośnij w sławę, Ojczyzno nasza wolna

- Braterskich narodów wieczny związek

- Od przodków (nam) dana mądrość narodowa

Мы гордимся тобой - Jesteśmy dumni z ciebie

-Od południowych mórz do polarnego krańca

Раскинулись - rozciągnęły się 

Strzeżona przez Boga ojczysta ziemia

простор для мечты и для жизни - przestworza dla marzeń i dla życia

Грядущее -przyszłe

Нам силу даёт - Siłę nam daje

Tłumaczenie słów hymnu na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Pa%C5%84stwowy_Federacji_Rosyjskiej