Czasownik sein - być

Przyporządkuj osobę do właściwej formy czasownika sein

du bin

wir  ist 

er  bist

sie (l.m.)  sind

es  ist 

ihr seid

sie ist 

ich sind

Odmień czasownik sein i przetłumacz:

Liczba pojedyncza

1.

2.

3.

liczba mnoga

1.

2.

3.

Przetłumacz:

Du bist klug. 

Er ist gut.

Sie ist fleißig. 

My jesteśmy mili.

Oni są sympatyczni.

Wy jesteście leniwi.

Dobierz odpowiednie słowo pytające do poniższych pytań, a następnie przetłumacz je: 

  alt bist du?

  ist das? 

  ist das? 

  bist du? 

  heißt deine Mutter? 

  bist du? 

  wohnst du? 

  kommst du?

  machst du gern?

  ist dein Vater? 

  ist dein Vater von Beruf?   

00032044.gif
 

Opisz swoją rodzinę:

Możesz wykorzystać następujące przymiotniki:

gut dobry  Wymowa:

lieb  kochany   sch = sz 

klug mądry ie = i

dumm  głupi s = z 

fantastisch fantastyczny sp = szp 

super super  eu = oj 

prima świetny   ck = k 

nett  miły ß = s 

artig grzeczny ei = aj 

sportlich   wysportowany  tz = c 

nervös  nerwowy 

brav grzeczny

toll świetny

freudich    przyjacielski

fleißig  pilny

faul  leniwy

dick gruby

dünn chudy

groß  wysoki

klein  mały

jung młody

alt  stary

schön  ładny

fit sprawny, wysportowany

ruhig spokojny

lustig śmieszny

sympathisch  sympatyczny

witzig  zabawny