W dzisiejszych czasach trudno znaleźć osobistości, które zasługiwałyby na miano autorytetów. Bardziej obfita jest pod tym względem literatura. Jednym z bohaterów literackich, który być może zasłużył na miano wzoru do naśladowania dla współczesnej młodzieży, jest Marek Winicjusz z powieści "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Uważam, że Winicjusz może być autorytetem dla młodych ludzi i postaram się to udowodnić.

Pierwszym i najważniejszym argumentem jest fakt, że Winicjusz poznał dwa wzajemnie wykluczające się style życia. Wychowany do pierwszego - rzymskiego, zrezygnował i podporządkował się normom drugiego - chrześcijańskiego. Poznał złe i egoistyczne, ale wygodne i bezpieczne życie rzymskiego patrycjusza, lecz zrezygnował z niego w imię miłości i idei. Został chrześcijaninem, jednym z ludzi ściganych, zabijanych i pozbawionych wszelkich praw, ale za to kierujących się prawdziwą Wiarą. Zszedł ze ścieżki rzymskiej siły, wstąpił na tą, która wiodła przez chrześcijańskie miłosierdzie. Wybrał dobro, choć oznaczało śmierć. Nam, dzisiaj nie jest łatwo powiedzieć "nie" nawet, jeśli trzeba, gdy inni jednogłośnie wołają "tak". Asertywność młodego rzymianina może więc być wzorem do naśladowania.

Marek Winicjusz był człowiekiem, któremu "nic, co ludzkie nie było obce". Widzimy to nawet wtedy, gdy autor idealizuje jego postać. Na początku był rozwydrzonym i butnym młodzianem i żołnierzem, w toku powieści przekształca się jednak we wrażliwego, romantycznego, kochającego pokój i na swój sposób doświadczonego życiem człowieka. Jego postawa odwraca się o sto osiemdziesiąt stopni. Taka przemiana dowodzi tego, że nawet od największego zła można się po prostu odwrócić plecami, jeśli uważamy taką decyzję za słuszną (a taka niemal zawsze jest) i zacząć czynić dobro.

Należy zauważyć, że dzisiejsi młodzi ludzie poszukują wzorów i idoli wśród postaci barwnych, dynamicznych, nieprzeciętnych i kontrowersyjnych. Postacią taką jest z pewnością Marek Winicjusz. Sam ten fakt może zainteresować tak mnie, jak i wielu spośród moich rówieśników. W końcu szare i nieciekawe postacie z wielu książek i "czyści i błyszczący" bohaterowie innych nie przyciągają do siebie grona wiernych miłośników. Marek po prostu wyróżnia się, a przy tym ma swoje małe wady, które sprawiają, że nie jest ideałem. Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz potwierdzić moje zdanie - Marek Winicjusz jest dobrym kandydatem na autorytet i wzór do naśladowania dla młodych ludzi. Jest człowiekiem, który potrafi dokonać słusznych wyborów i jeśli trzeba, potrafi powiedzieć "nie". Za takie właśnie cechy trzeba podziwiać swoich idoli.