Z utworu wynika, że Poziomka mieszka z rodzicami i z bratem, a także z psem. Wiemy, że „Tata i Mama czytają wieczorami”, a Wacio „miał książki na swoim własnym poziomie”. Próbek ma swoją poduszkę w kącie pokoju, na której zwykle leży.