Fale elektromagnetyczne mają takie same własności i w próżni rozchodzą się z jednakowymi prędkościami niezależnie od długości fali.

Niemniej jednak właśnie w oparciu o długość fali i odpowiadające im częstotliwości widmo fal elektromagnetycznych podzielono na następujące zakresy:

  1. zakres fal radiowych - obejmuje fale o długościach od kilku milimetrów nawet do kilkuset kilometrów. W obrębie fal radiowych można wyróżnić jeszcze podzakresy: fale długie, fale średnie i krótkie.
  2. mikrofale - należą tu fale o długościach od 1mm do 30 cm.
  3. promieniowanie podczerwone - emitowane przez każde rozgrzane ciało, obejmuje fale o długościach 760 nm do 2000 m.
  4. zakres światła widzialnego - promieniowanie o długościach z zakresu 380 - 780 nm. Wywołuje wrażenia barwne. Każdej barwie odpowiada inny zakres długości fal.

5. ultrafiolet - odpowiada długościom fal od 390 do 10 nm. Wyróżnia się ultrafiolet bliski (390 - 190

nm) i daleki (190 - 10nm).

  1. promieniowanie rentgenowskie - zakres długości fal : 12 - 0.012 nm

7. promienie gamma - należą tu fale o najmniejszych długościach, z przedziału metra.