Substancja ta występuje bardzo powszechnie. Jest on jednym ze składników powietrza, ale jego zawartość jest zmienna. Ponadto stanowi on produkt oddychania organizmów żywych.

Tlenek węgla (IV) wytwarza się w reakcjach spalania substancji organicznych, np. węgla, benzyny, gazu. Dlatego też w miastach jego stężenie jest znacznie większe niż na terenach wiejskich.

Zjawisko to polega na ocieplaniu się klimatu Ziemi na wskutek zatrzymywania energii przez niektóre gazy. Energia cieplna docierająca do naszej planety przechodzi najpierw przez warstwę ozonową, a następnie wraca z powrotem w kosmos. Gazy takie jak tlenek węgla (IV), para wodna czy metan powodują, że ciepło zastaje zatrzymane na Ziemi.

Globalne ocieplenie może spowodować stopienie lodowców i podniesienie wód prowadząc do zatapiania kontynentów.

Takie konsekwencje przewidują naukowcy, ale nie wszyscy. Niektórzy uważają, że Ziemi grozi raczej epoka lodowcowa, również niekorzystna dla mieszkańców naszej planety.