Skarbnik - 1. osoba zbierająca pieniądze od członków jakiejś organizacji i przechowująca je 2. w bankach, instytucjach i przedsiębiorstwach: urzędnik wydający i przechowujący pieniądze oraz papiery wartościowe