Telnet-usługa ta umożliwia wykonywanie poleceń na odległym komputerze

Daje możliwość interakcynej pracy nakomputerze w środowisku tekstowym

By sie połączyć na komputerze odbiorcy musi być zainstalowany server usługitelnet (port23)

Klient----------------------------ServerI                            telnetI>IP servera , Login , Hasło

SSH (secure shell) to następca telnetu ma on funkcje kodowania AS - max 1206 SHA-256 SHA-512

Do weryfikacji używa: login i hasło/kluczei wymaga (portu 22)